Choroba po ustaniu zatrudnienia

Co się dzieje, kiedy ustaje zatrudnienie, jeszcze nie znaleźliśmy nowej pracy  i w międzyczasie zachorowaliśmy? Czy można w takiej sytuacji liczyć na jakiś zasiłek chorobowy? Gdzie należy się zwrócić? Jak go uzyskać?

Przepisy regulujące zasady wypłaty świadczeń chorobowych przewidują taką sytuację.

Osoba, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (czyli np. po ustaniu zatrudnienia) może otrzymać zasiłek chorobowy, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy w  takich przypadkach wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie formalności należy spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia?

W pierwszej kolejności należy uzyskać od lekarza zaświadczenie o niezdolności do pracy, wypisane na druku ZUS ZLA, w którym lekarz wypisuje m.in. dane ostatniego płatnika składek – czyli tego, u którego ostatnio pracowaliśmy. Następnie takie zaświadczenie należy przekazać do jednostki ZUS, właściwej ze względu na adres zamieszkania. Aby ustalić prawo do świadczenia ZUS zwróci się do naszego ostatniego pracodawcy o uzupełnienie dokumentacji (konieczne jest zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3).

W przypadku, gdy dany wnioskodawca był osobą prowadzącą działalność gospodarczą (dobrowolnie podlegającą ubezpieczeniu chorobowemu) – niezbędne jest złożenie oświadczenia na druku ZUS Z-10 o zaprzestaniu działalności stanowiącej tytuł dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, o niekontynuowaniu lub niepodjęciu innej działalności zarobkowej oraz o braku uprawnień do innych świadczeń (np. emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych).

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ZUS ustala prawo do zaświadczenia chorobowego oraz jego wysokość.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niezdolność spowodowana jest gruźlicą lub występuje w czasie ciąży – wówczas zasiłek przysługuje do 270 dni.

Należy pamiętać, że w przypadku, kiedy w danym roku kalendarzowym, jeszcze podczas zatrudnienia, wykorzystaliśmy cały okres zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni) – to wówczas po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie uzyskamy już prawa do zasiłku, można się natomiast starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Napisano w Pytanie do ZUS
Masz pytanie do ZUS? Wyślij do nas pytanie za pomocą formularza kontaktowego

Aldona Węgrzynowicz Na Wasze pytania odpowiada ALDONA WĘGRZYNOWICZ, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie


imię i nazwisko

adres email

zadaj pytanie

captcha
przepisz kod z obrazka:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress