Ćwierćwiecze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Spośród 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, katowicki dofinansowuje najwięcej działań proekologicznych w Polsce. Ponad 8 mld złotych – to kwota, jaką w ciągu 25 lat działalności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał na wsparcie setek inicjatyw proekologicznych.

Jubileusz ćwierćwiecza działalności obchodzony był w marcu w Operze Śląskiej w Bytomiu. W trakcie uroczystości 25-lecia wyróżniono odznaczeniami Za Zasługi dla Województwa Śląskiego pracowników, którzy przyczynili się do rozwoju Funduszu i jego sprawnej działalności. Wyróżnieni zostali także mieszkańcy regionu, aktywnie działający na rzecz ochrony środowiska i walki ze smogiem.

Fundusz jest niekwestionowanym liderem w polityce proekologicznej. Dzięki innowacyjnym działaniom skutecznie edukuje i zmienia rzeczywistość. Największym jego celem jest wciąż walka o czyste powietrze. W naszym regionie nie ma inwestycji, w której Fundusz nie miałby udziału finansowego lub merytorycznego. Dzięki temu żyjemy teraz w środowisku, które w ciągu 25 lat z czarnego przekształciło się w zielone. W walce o stan powietrza Fundusz jest w wielu przypadkach pionierem. Dzięki niemu nowe pokolenie ma już zdecydowanie większą świadomość ekologiczną.

Na zdjęciach: Jubileusz był okazją do wyróżnienia osób aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska. Goście uroczystych obchodów 25-lecia katowickiego Funduszu wypełnili po brzegi salę Opery Śląskiej. FOT. WFOŚiGW KATOWICE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Jego działalność koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych, podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami Unii Europejskiej, ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Śląski Fundusz powstał w 1993 i od 25 lat wspiera m.in. budowę sieci kanalizacyjnych, wymianę kotłów, gospodarkę odpadami, zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży, kampanie edukacyjne, szkolne ekopracownie i projekty badawcze.

Zielona pracownia_projekt 2018

Na zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkurs Zielona pracownia_projekt 2018 wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z woj. śląskiego. W tym roku o dofinansowanie mogły ubiegać się placówki, które nie otrzymały wsparcia w poprzednich edycjach. Przedmiotem konkursu były projekty szkolnych pracowni do nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne na wdrożenie nagrodzonych rozwiązań w roku szkolnym 2018/2019, a placówki wyróżnione – nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne, laptopy, projektory, mikroskopy). W 2018 roku na projekty przeznaczono 280 tys. zł, a laureaci otrzymają nagrody do 6.500 zł. W gronie 43 wyróżnionych placówek znalazły się m.in. SP im. Jana Kantego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie, I LO w Będzinie, SP nr 32 w Bielsku Białej, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej.

Na zdjęciach: Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Bąkowie, gmina Strumień i ekopracownia w Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu. FOT. WFOŚiGW KATOWICE

EKO Patrol namierza trucicieli

Dzięki dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Tarnowskich Górach podpisany został list intencyjny w sprawie pilotażowej akcji edukacyjnej Hajcujymy – nie trujymy. Oprócz Funduszu stronami projektu zostali Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA w Bielsku Białej i Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Akcja zakładała zwiększenie świadomości mieszkańców Tarnowskich Gór w sprawie zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. W tym celu EKO Patrol GIG przeprowadził badania stanu powietrza w gminie.

Smog powstaje głównie w gospodarstwach indywidualnych, w których nie spala się węgla dobrej jakości, lecz odpady. EKO Patrol – samochód elektryczny, wyposażony w stację meteo i platformy pomiarowe, a także dron z aparaturą kontrolno-pomiarową i miernik osobisty – przeprowadził pomiary jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń, głównie stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM 2,5, PM10 i tlenku węgla (CO).

W ramach akcji odbyły się także spotkania w sprawie dotacji na instalacje fotowoltaiczne, montaż pomp ciepła, paneli solarnych i nowoczesnych pieców na pelet. Mieszkańcy mogą otrzymać do 85% kosztów takich inwestycji. Wniosek w sprawie pieniędzy z programu unijnego został już złożony. Jeżeli zostanie zaakceptowany, miasto otrzyma do dyspozycji ok. 20 mln zł, co pozwoli na modernizację ok. 800 gospodarstw domowych.

Na zdjęciach: Podsumowanie akcji Hajcujymy – nie trujymy w Tarnowskich Górach. Tak wygląda samochód, który monitoruje jakość powietrza. Pamiątkowe tablice otrzymali gospodarze najczystszych ulic i dzielnic. FOT. GIG KATOWICE

Po podsumowaniu akcji okazało się, że jedną z najczystszych dzielnic Tarnowskich Gór jest Pniowiec. Rozdano również drzewka jako nagrody za najbardziej czyste ulice w mieście. W ciągu 3 miesięcy badań EKO Patrol przejechał ponad 1000 km, zgromadził 120 tys. danych liczbowych, a każda z dzielnic została przebadana od 2 do 7 razy. Wyniki pokazują, że spośród 20 tys. próbek dla PM10 tylko 5% przedstawiało wartości powyżej 200 µg/m3, oznaczające, że jest bardzo źle. Różnice między dzielnicami po raz kolejny wykazały, że największy wpływ na jakość powietrza ma sposób ogrzewania budynków.

Dron „łyka” brudne powietrze

Na śląskim niebie coraz więcej dronów, które wytwarzając podciśnienie obok dymiących kominów, zasysają brudne powietrze i poddają je dokładnej analizie. Takie pomiary wykonywane już były m.in. w Żywcu, Tarnowskich Górach, Czeladzi, Pyskowicach, Kłobucku, Kroczycach, Skoczowie, Radlinie, Gorzycach i Buczkowicach. Ich wyniki są sukcesywnie przedstawiane mieszkańcom, aby mieli świadomość, czym naprawdę oddychają i na jakie choroby są narażeni. Jest to zgodne z misją WFOŚiGW, który pomaga wprowadzać w życie uchwałę antysmogową i walczy o utrzymanie czystości powietrza w gminach.

Dron badający skład dymu z kominów minionej zimy także w Katowicach. Testy przeprowadzała straż miejska w sąsiedztwie szkół i przedszkoli, gdzie każdego dnia młodzi mieszkańcy uczą się i spędzają większość czasu. Część placówek znajduje się w sąsiedztwie domów ogrzewanych przez stare, kopcące piece węglowe. Osoby palące śmieci i złej jakości paliwo zatruwają siebie i sąsiadów. Strażnicy prowadzili kontrole koło szkół w Murckach, Giszowcu, Panewnikach i Bogucicach. Posypały się mandaty. W Katowicach najbardziej potrzebujący od września ub.r. otrzymują dodatki na zakup dobrej jakości paliwa w wysokości 900 zł. Pomocą objęto 1370 rodzin (ponad 1 mln zł), a w 2018 planuje się objąć 1640 rodzin (ok. 1,5 mln zł). Dron nad Katowicami okazał się więc bardzo przydatny. W czasie jednego lotu sprawdzał 30-40 budynków, co dało możliwość skierowania patroli miejskich pod konkretne adresy.

Na zdjęciach: W Katowicach testowany jest dron gliwickiej firmy Flytronic / FOT. UM KATOWICE. Jeden lot pozwala na skontrolowanie 30-40 budynków / FOT. ARC

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 2 (53) 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress