FUNDUSZ ZNOWU W BIELSKU-BIAŁEJ

Na zdjęciu: Tomasz Bednarek i Przemysław Drabek uroczyście otwierają nowe biuro terenowe Funduszu w Bielsku-Białej, w trzy tygodnie po zapowiedzi.

W piątek 12 października 2018 przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej otwarto biuro terenowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W uroczystości, prócz mieszkańców miasta i okolic, wzięli udział parlamentarzyści z Podbeskidzia, wicewojewoda Jan Chrząszcz, jak również prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek i członek Rady Nadzorczej Funduszu Przemysław Drabek. Osoby zainteresowane programem strategicznym Czyste Powietrze i składaniem wniosków o dofinansowanie mogą od tej pory korzystać z pomocy biura od w dni robocze od godz. 9-14.

Trzy tygodnie wcześniej w siedzibie Regionalnego Funduszu Ekorozwoju w Bielsku-Białej odbył się briefing prasowy poświęcony rządowemu programowi priorytetowemu Czyste Powietrze. Prezes zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek i członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW Przemysław Drabek poinformowali wówczas, że do budynku przy ul. Legionów 57 powróci biuro Funduszu, aby mieszkańcy Bielska-Białej i Podbeskidzia (Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny) mieli bliżej do programu Czyste Powietrze.

Tak było kilkanaście lat temu chcemy wrócić do tej tradycji, aby mieszkańcy regionu nie musieli nas szukać w Katowicach, tylko na miejscu mogli uzyskać wszelkie informacje na temat programu – stwierdził prezes Bednarek.

To istotne, żeby mieszkańcy mogli podejść, dowiedzieć się, dopytać, uzgodnić wątpliwości. To ukłon Funduszu w stronę Bielska-Białej i regionu. Zależy mi, by jak największa grupa mieszkańców mogła skorzystać z tego dofinansowania, bo to oznacza poprawę jakości powietrza – dodał Przemysław Drabek.

Wnioski o dofinansowanie termomodernizacji domu albo wymianę przestarzałych źródeł ciepła można już składać w Bielsku, a także w Częstochowie. To początek działań w ramach programu Czyste Powietrze. Na walkę ze smogiem rząd zamierza przeznaczyć 103 mld złotych w ciągu 10 lat.

– Właściciele domów będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych – podkreślił Tomasz Bednarek. Szacuje się, że w województwie śląskim, zatem także w Beskidach, z programu skorzysta blisko 600 tys. gospodarstw domowych. Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie od 30 do 90% wartości inwestycji. Minimalny koszt wykonanych prac musi wynosić 7 tys. zł, maksymalny 53 tys. Beneficjentami programu mogą być właściciele domów jednorodzinnych i osoby – to nowość – które mają dopiero zgodę na budowę domu. Celem głównym nowego programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk.

Na zdjęciu: Tomasz Bednarek i Przemysław Drabek w czasie wrześniowego briefingu prasowego w Bielsku-Białej.

CZYSTE POWIETRZE

 • na realizację programu przewidziano 103 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu + wkłady własne beneficjentów)
 • finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld, w formie pożyczek 39,7 mld zł
 • okres finansowania: lata 2018-2029
 • finansowanie ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW i europejskich (z nowej perspektywy finansowej)
 • minimalny koszt realizowanego projektu 7.000 zł
 • maksymalne koszty kwalifikowane do wsparcia wynoszą 53 tys. zł
 • termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów
 • właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji
 • dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu
 • pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dziś wynosi 2,4%

  ZADZWOŃ, NAPISZ, ZAPYTAJ

 • infolinia: (32) 60 32 252

 • e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

 • www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

  OBCHODY 25-LECIA WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY 

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły się we wrześniu ogólnopolskie obchody 25-lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zorganizowane zostały konferencja prasowa i debata ekspercka, otwarto wystawę fotograficzną, przedstawiającą najciekawsze projekty zrealizowane w ćwierćwieczu. W jubileuszu wzięli udział minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak i prezesi 16 Wojewódzkich Funduszy, wśród nich prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Wojewódzkie Fundusze są ważnym filarem finansowania proekologicznych inwestycji w Polsce. W ciągu 25 lat Fundusze przeznaczyły ok. 41 mld zł na inwestycje służące poprawie stanu środowiska i jakości życia Polaków. System finansowania ochrony środowiska w Polsce sprawdził się, jest efektywny i powszechnie chwalony. Dzięki niemu do powietrza trafiło mniej 10 mln ton dwutlenku węgla, sieci wodno-kanalizacyjne o długości ok. 100.000 km wystarczyłyby do okrążenia kuli ziemskiej dwa i pół raza, wybudowano i zmodernizowano ponad 3.000 komunalnych oczyszczalni ścieków. W Polsce trudno byłoby wskazać gminną instalację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej Funduszy. Korzystają z niej m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i jednostki budżetowe.

Relację z obchodów 25-lecia można zobaczyć w internecie na filmie poniżej (kliknij):

Pamiątkowe zdjęcie szefa resortu środowiska z prezesami Wojewódzkich Funduszy.

STO TYSIĘCY DRZEW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 • Na rynku w Katowicach w drugą niedzielę września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Miasta Katowice przeprowadził akcję „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”. Była ona częścią akcji ogólnopolskiej i miała na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji zwrócenie uwagi na potrzebę stałej troski o środowisko naturalne. Taka proekologiczna postawa stanowi dziś jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Wszystkie osoby, które dostarczyły odpady otrzymały sadzonki różnych gatunków drzew iglastych i liściastych. Przez powszechne sadzenie drzew podkreślamy, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie dla otaczającej nas zieleni.

Na zdjęciach: Leśnicy i ekolodzy nie nadążali z wydawaniem sadzonek. Pomysł spotkał się na Śląsku z ogromnym odzewem. FOT. WFOŚiGW KATOWICE

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 5 (56) 2018

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress