NAGRODY ZA EKOLOGIĘ

Co roku z okazji Dnia Ziemi przyznawane są Zielone Czeki – nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za działalność proekologiczną w regionie. Otrzymują je osoby i zespoły, które istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Od 1994 roku Fundusz docenił działalność ponad 260 osób i grup, a wysokość nagród przekroczyła 2 mln zł. – Uhonorowanie działalności proekologicznej, edukacyjnej i innowacyjnej w działalności środowiskowej, na rzecz poprawy naszego życia, uważamy za priorytet. Dlatego serdecznie dziękuję za wszystkie zgłoszenia do konkursu. Laureatom składam serdeczne gratulacje – powiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Zielone Czeki wpływają na aktywność i postawy mieszkańców regionu. Wiele z nominowanych osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia. Uroczystość wręczenia Zielonych Czeków odbyła się 24 kwietnia w kinoteatrze Rialto w Katowicach. Zgodnie z regulaminem, wysokość nagród indywidualnych wyniosła 7.500 zł, zespołowych – 15.000 zł.

Laureaci konkursu

1. Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody
Zespół dr hab. inż. Stanisław Duży i prof. Politechniki Śląskiej Ryszard Fuchs za organizowanie corocznie od 1996 konferencji proekologicznych i szkolenia, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, przedsiębiorstw i jednostek naukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

2. Prace naukowo-badawcze
Zespół dr Adam Szade, Marcin Fisior i Adam Ramowski za EKO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa – mobilne laboratorium smogowe w samochodzie elektrycznym.

3. Edukacja ekologiczna
Zespół Robert Kuder i Jerzy Pakuła za edukację ichtiologiczną najmłodszych mieszkańców miasta Kalety.

4. Szkolna edukacja dzieci i młodzieży
Magdalena Jasińska za autorski program edukacji ekologicznej Arboretum Inspiruje, przekształcenie ogrodu przyszkolnego w arboretum i społeczne prowadzenie w nim zajęć dla szkół i przedszkoli. Anna Zawada-Michalska za wieloletnią społeczną pracę na rzecz szkolnej edukacji ekologicznej w Zabrzu i regionie.

5. Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
Zespół prof. dr hab. Łukasz Karwowski i Ewa Budziszewska-Karwowska za stworzenie muzeum uczelnianego, którego działalność oświatowa i wystawiennicza od kilkunastu lat skierowana jest na społeczność regionu.

6. Dyplomy uznania
Anna Poraj za prowadzenie edukacyjnej działalności ekologicznej. Zespół Bożena Kurzeja i Marcin Kamrowski za popularyzowanie postaw zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych, w szczególności zakwaszania oceanów nadmierną emisją dwutlenku węgla.

Pamiątkowe zdjęcia laureatów konkursu Zielone Czeki 2018. Nazwiska tegorocznych zwycięzców przedstawił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Goście i gospodarze Zielonych Czeków spotkali się w Kinoteatrze Rialto. Zwycięzcy mieli powody do dumy – ich działalność ekologiczna znalazła uznanie. Po oficjalnej ceremonii wręczenia nagród nastąpiła seria wywiadów dla prasy, radia i telewizji.

SIEJEMY SŁOŃCE

Na początku maja przed Galerią Sfera z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bielsku-Białej wystartowała ogólnopolska akcja ekologiczna SiejeMY słońce, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jej animatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka, zachęcająca dzieci i dorosłych do siania i sadzenia słoneczników. Podczas inauguracji sadzonki słoneczników wsadzane były do doniczek z recyklingu zawierających ziemię z przydomowych kompostowników. Arka przygotowała dla szkół i przedszkoli bezpłatne pakiety edukacyjne i koperty z nasionami kwiatów. Najciekawsze działania edukacyjne będą nagradzane w konkursie przygotowanym przez fundację, który będzie trwał do września. Słonecznik promuje proste działania ekologiczne pomagające pszczołom-zapylaczkom i ptakom.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.fundacjaarka.pl.

Na zdjęciach: Słonecznikowa akcja bardzo się podobała bielskim dzieciom. Uczestników projektu Arki można było zobaczyć na placu Bolka i Lolka przed Galerią Sfera.

W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 9 maja prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek spotkał się Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem rządu ds. programu Czyste Powietrze. Spotkanie dotyczyło działań związanych z kompleksową likwidacją niskiej emisji w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020, w którym Fundusz pełni funkcję instytucji wdrażającej.

Spotkanie zbiegło się z opublikowaniem raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na temat jakości powietrza w województwie śląskim w ub. roku. Ocena wykazała przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w znacznej części regionu, a w przypadku benzo(α)pirenu dla niemal całego województwa. Główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie grzewczym, wpływającą na ocenę całoroczną, jest emisja dymu z ogrzewania budynków mieszkalnych paliwami kiepskiej jakości.

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do głównych kierunków polityki państwa. Mimo pewnej poprawy jakości powietrza, istotnym problemem nadal pozostają przekroczenia norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. WFOŚiGW w Katowicach od lat traktuje walkę ze smogiem za priorytet działań proekologicznych.

Program Czyste Powietrze Rada Ministrów przyjęła do realizacji w kwietniu 2017. Kluczowe dla tego programu jest aktywne przeciwdziałanie smogowi, szkodliwemu dla zdrowia i życia ludzi. Nowe rozporządzenie o standardach emisyjnych dla kotłów wyklucza możliwość sprzedaży tzw. kopciuchów – kotłów niskoemisyjnych, którymi ogrzewa się ponad 70% domów. Od lipca 2018 w sprzedaży dostępne będą tylko kotły spełniające najwyższe standardy emisyjne.

Na zdjęciu: Piotr Woźny (z lewej) i Tomasz Bednarek potwierdzili, że ochrona powietrza jest priorytetem państwa.

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 3 (54) 2018

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress