SERCE CHORUJE OD ZATRUTEGO POWIETRZA

Ukazała się praca zawierająca materiały naukowe z katowickiej konferencji dotyczącej wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ekologii – ze wsparciem finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród wielu interesujących wystąpień naszą uwagę zwrócił artykuł prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lekstona ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, poświęcony szkodom, jakie zanieczyszczenia powietrza wywierają na układ krążenia.

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 1 (52) 2018

Zanieczyszczenie powietrza stało się głównym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia i przyczyną przedwczesnych zgonów. Jak pisze prof. Andrzej Lekston, wyniki pokazują, że równie groźnym zabójcą co smog przemysłowy są pyły węglowe i sadze z wiejskich piecyków opalanych węglem, drewnem czy biomasą. Największy zasięg terytorialny mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk.

Chodzi głównie o pyły PM2,5 i PM10, ale także benzo(a)piren. Eksperci podkreślają, że wśród grup najbardziej narażonych na zanieczyszczenia atmosfery są dzieci, ludzie w podeszłym wieku, kobiety ciężarne i osoby z chorobami dróg oddechowych. Długotrwała obecność trujących gazów w atmosferze wywołuje schorzenia naczyniowe, zawały serca, udary, astmy i alergie już na etapie życia płodowego. Oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza na żywe organizmy to oddziaływanie i narażenia krótko- i długotrwałe. Krótkotrwałe – to incydenty zatorowo-zakrzepowe (zawał serca, udar mózgu), długotrwałe – to przewlekłe choroby tkanki płucnej, rozwój miażdżycy czy nowotwory. Na świecie, co wynika z raportu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), jest około 3 mln przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. W Polsce, według raportu Europejskiej Agencji Środowiska, rocznie stwierdza się prawie 50.000 zgonów z podobnymi proporcjami. Statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej żyje z tego powodu osiem miesięcy krócej, Polak aż dziesięć miesięcy. Powietrze jest siódmym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu schorzeń: po nieodpowiedniej diecie, nadciśnieniu tętniczym, paleniu papierosów, wysokim poziomie cholesterolu, otyłości i nadwadze i cukrzycy.

Materiały z konferencji można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ekologii www.pie.pl.

UWAGA! Według danych GUS, województwo śląskie jest jednym z trzech z najwyższą umieralnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych: ponad 490 zgonów na 100 tys. ludności. Umieralność ta jest o ok. 10% wyższa niż średnia krajowa i ok. 20% wyższa w stosunku do najniższej w województwie podlaskim! Według Rządowej Rady Ludnościowej, województwo śląskie w standaryzowanych współczynnikach zachorowalności na ostry zawał serca zajmuje jedno z czołowych miejsc. Zachorowalność ta jest o 1/3 wyższa u mężczyzn w stosunku do najmniejszej w województwie podlaskim. Podczas alarmów smogowych aż o 6% wzrasta ryzyko zgonu, w tym z przyczyn sercowo-naczyniowych o 8%.

UMOWY ZE SPÓŁDZIELNIAMI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wspierając poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, udzielił w styczniu 2018 dofinansowania w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych dla 87 projektów związanych z kompleksową termomodernizacją i likwidacją niskiej emisji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych województwa śląskiego. Wcześniej Fundusz otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający dotychczasowe wyniki i udzielający pozytywnej oceny wszystkim działaniom, wspierającym podniesienie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych regionu. Beneficjentami projektów zostały m.in. spółdzielnie mieszkaniowe Środula, Lokum i Nasza w Sosnowcu, SM Wspólnota w Będzinie, Szobiszowice i Stare Gliwice w Gliwicach oraz wspólnoty mieszkaniowe w Piekarach Śląskich, Chorzowie, Gliwicach i Tychach.

 

 

 

 

 

 

Umowy z prezesami spółdzielń i wspólnot mieszkaniowych podpisał prezes Funduszu Andrzej Pilot.

FOT. WFOŚiGW Katowice

WYMIANA CIEPŁOCIĄGÓW W BIELSKU-BIAŁEJ

Jeszcze w tym roku spółka komunalna Therma z Bielska-Białej rozpocznie realizację projektu pod nazwą Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielska-Białej w ramach programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji w województwie śląskim. Przedsięwzięcie składa się z 18 zadań i będzie realizowane do 2023 r. Therma zamierza sukcesywnie wymieniać sieci cieplne wodne w technologii tradycyjnej na nowe – w technologii rur preizolowanych (12 zadań) oraz stare, zdegradowane izolacje cieplne rurociągów napowietrznych na nowoczesne, w technologii pianki poliuretanowej (6 zadań). Inwestycja, wyliczona na 41 mln zł, zostanie wsparta kwotą 15 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bielskie sieci cieplne i izolacje rurociągów napowietrznych są stare i wyeksploatowane, co powoduje znaczne straty energii na liniach przesyłowych. Projekt nie tylko ograniczy te straty, ale także wpłynie na poprawę jakości powietrza w Bielsku-Białej poprzez spadek emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

W tym samym czasie co bielska Therma dofinansowanie z WFOŚiGW otrzymały firmy Fortum Power and Heat Polska na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Pankiewicza w Częstochowie, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na modernizację sieci ciepłowniczej w Zabrzu, przedsiębiorstwo Termika na przebudowę sieci ciepłowniczych w Jastrzębiu-Zdroju i Energetyka Cieszyńska na przebudowę sieci cieplnych wraz z budową przyłączy i węzłów grupowych w Cieszynie. Beneficjenci tych 6 projektów otrzymali dofinansowanie łączne w kwocie ponad 46,3 mln zł.

W połowie stycznia 2018 prezes Thermy, Józef Niedokos, podpisał z prezesem Funduszu, Andrzejem Pilotem, stosowną, szczegółową umowę na dofinansowanie przebudowy systemu ciepłowniczego w Bielsku-Białej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 41.093.681,31 zł, w tym koszty kwalifikowane 33.391.497,00 zł. Planowane dofinansowanie to 45% kosztów kwalifikowanych, czyli 15.026.174,00 zł. FOT. WFOŚiGW Katowice

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress