ZAGRAJMY W ZIELONE – CZERWIEC 2016

dofinansowano

W czerwcowym numerze magazynu Lady’s Club na “zielonych stronach” możecie przeczytać:

GALA ZIELONYCH CZEKÓW

W Katowicach 22 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia (po raz 22.) Zielonych Czeków – nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej w woj. śląskim. W gronie laureatów znalazło się już ponad 200 osób. Do tegorocznych nagród finansowych i dyplomów zgłoszono 40 osób. Kapituła przyznała 14 Zielonych Czeków – 5 nagród zespołowych i 2 indywidualne. Przyznano także 1 dyplom honorowy i 10 dyplomów uznania. Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

– Laureaci to ludzie, dla których troska o środowisko jest najważniejsza – podkreślał Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W kategorii „Programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody” Zielony Czek otrzymał między innymi prof. Uniwersytetu Śląskiego  Tomasz Pietrzykowski za unikalną działalność społeczną w dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony zwierząt, popartą wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie. Zespół Piotr Kohut i Józef Michałek otrzymał Zielony Czek za promocję i rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach oraz za zaangażowanie w program OWCA Plus.

 

dofinansowano

UMOWA KORZYSTNA DLA ŚLĄSKA

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Głównym Instytutem Górnictwa podpisana została 9 maja umowa o współpracy. W uroczystości uczestniczyli Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Andrzej Pilot – prezes Funduszu, Stanisław Prusek – naczelny dyrektor GIG i Jan Bondaruk – zastępca naczelnego dyrektora GIG.

Zdaniem Jana Bondaruka, ochrona środowiska nie powinna być automatycznie dopisywana na końcu do wszystkich projektów jako koszt, lecz powinna stać się aktywnym podmiotem, który będzie także generował przychód. Temu celowi służyć ma zawarte porozumienie.

WFOŚiGW w Katowicach od ponad 20 lat służy regionowi w przekształcaniu się z typowo przemysłowego charakteru w przyjazne miejsce do życia i pracy.

– Wartość wsparcia udzielonego ze środków WFOŚiGW w województwie śląskim przekroczyła 6 mld zł. Jestem przekonany, że wspólne wykorzystanie możliwości i doświadczeń GIG-u i Funduszu pomoże w realizacji wielu działań, których celem będzie przeciwdziałanie niskiej emisji czy rewitalizacja terenów poprzemysłowych – powiedział Andrzej Pilot, prezes Funduszu. Strony zadeklarowały m.in. wspólne działania na rzecz intensyfikacji kompleksowych procesów rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz wypracowania efektywnych i nowoczesnych rozwiązań systemowych, ograniczających presję terenów zurbanizowanych na środowisko.

– Nasza umowa wyznacza ramy wspólnych działań na rzecz ograniczania skutków działalności przemysłowej na środowisko – mówił Stanisław Prusek, naczelny dyrektor GIG. – Jesteśmy przekonani, że w oparciu o wieloletnie doświadczenie Funduszu oraz potencjał badawczy i kompetencje GIG wypracujemy modelowe rozwiązania w tym zakresie.

Podpisanie umowy było częścią zorganizowanej w GIG konferencji „Identyfikacja i inwentaryzacja terenów przemysłowych i zdegradowanych a atrakcyjność inwestycyjna gmin”. Jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektem Ogólnodostępnej Platformy Informacji Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP), realizowanym od 2009 r. Liderem projektu jest GIG, a jego partnerem – samorząd śląski, operator systemu. Ta nowoczesna, regionalna baza danych zawiera kompleksowe informacje o terenach poprzemysłowych i prowadzonej na nich działalności.

dofinansowano

ELEGANCKA ZBIÓRKA SUROWCÓW

Prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult, oficjalnie otworzył niedawno elegancki, ogrodzony i otoczony zielenią Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Straconki 1, obok komendy Straży Pożarnej i Gemini Parku. W centrum miasta Zakład Gospodarki Odpadami zorganizował miejsce, w którym mieszkańcy Bielska-Białej mogą bezpłatnie przywozić samochodami odpady problemowe: połamane meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare lekarstwa, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna i szkła, łyse opony, gruz i odpady budowlane, farby, lakiery, kleje, detergenty i inne chemikalia, świetlówki i baterie, skoszoną trawę i ścięte gałęzie. Odpady trafiają do 18 kontenerów o pojemności od 4 do 36 m3. Inwestycja kosztowała 1,2 mln zł. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-18, w soboty od 10-19. Więcej na ten temat na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl.

Każdy, kto teraz przyniesie do punktu surowce wtórne, dostanie przy okazji oryginalną, ekologiczną torbę. Zaprojektowali je artyści, m.in. Krzysztof Kokoryn, Małgorzata Rozenau, Dariusz Paczkowski, Wiesław Łysakowski, Alicja Jakimow, Maciej Szymonowicz i Andrzej Mleczko. Torby przygotowała Fundacja Ekologiczna Arka. Można je wymieniać za 30 kg makulatury lub szkła. Na chętnych czeka ponad 2000 toreb. Za sprzedane surowce Arka kupi rowery dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych (w ramach projektu www.rowerpomaga.pl). Akcję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W Bielsku-Białej działają 2 punkty selektywnej zbiórki odpadów, przy ul. Krakowskiej i Straconki. Pomysł z torbami ekologicznymi spodobał się bielszczanom, zwłaszcza że skorzystają biedne dzieci.

dofinansowano

PONAD MILION „LISTÓW DO ZIEMI”

Bielska Fundacja Ekologiczna Arka zainaugurowała pod koniec kwietnia na Rynku w Katowicach czwartą edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Listy dla Ziemi”. Projekt wspierany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku w akcji wzięło udział około 200 tys. dzieci i młodzieży. Atrakcjami ekologicznych spotkań były widowiskowe happeningi „Transmisja – Czysta Emisja!”, gry przestrzenne z wielką dmuchaną kulą ziemską o średnicy 2 m, aktorzy na szczudłach, instalacje i warsztaty zachęcające widzów do troski o czyste powietrze. Głównym elementem było jednak pisanie „Listów dla Ziemi”, także w formie e-listów w specjalnej aplikacji. W ciągu 4 lat w działaniach Arki uczestniczyło już ponad milion dzieci i młodzieży z 9.360 przedszkoli i szkół w 970 gminach.

– To niezwykłe, że niewielkiej organizacji z Bielska-Białej udało się przygotować tak wielką akcję – stwierdził Wojciech Owczarz, pomysłodawca listów i prezes fundacji. Listy pisane są na papierze wydrukowanym z makulatury. Młodzi ludzie kierują je do dorosłych, a tematyka dotyczy prawidłowego gospodarowania odpadami i niskiej emisji. W ten sposób dzieci uczą dorosłych, a przesłanie akcji dociera do kolejnych uczestników. W 2016 r. w listach była też mowa, że zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem i wyzwaniem, przed jakim obecnie stoi ludzkość.

Happeningi ekologiczne związane z tegorocznymi „Listami dla Ziemi” odbyły się między innymi w Bielsku-Białej i Słupsku.

 

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress