ZIELONE CZEKI 2014

_1

 

Już po raz 21. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał nagrody z okazji Dnia Ziemi. 22 kwietnia w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Zielonych Czeków ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie śląskim. Czeki są bardzo wymiernym, bo finansowym sposobem docenienia ich wysiłków, a równocześnie często umożliwiają dalszą działalność, na podobną, lub większa skalę. Od 1994 roku WFOŚiGW w Katowicach nagrodził już ponad 200 osób.

W 2014 roku Kapituła przyznała 8 nagród finansowych w 5 kategoriach oraz wyróżniła 1 osobę dyplomem uznania. Laureaci otrzymali nagrody w postaci symbolicznych Zielonych Czeków o wartości 7,5 tys. zł w przypadku nagród indywidualnych i po 5 tys. zł w przypadku nagród zespołowych. Nagrodzono zarówno pracowników naukowych śląskich uczelni, jak i działaczy-pasjonatów na rzecz ochrony przyrody oraz dziennikarzy, którzy w swoich programach poruszają tematykę proekologiczną. W swoim wystąpieniu prezes Funduszu, Gabriela Lenartowicz, podkreśliła, że laureaci poświęcają swój, często prywatny, czas, ogromne zaangażowanie i niejednokrotnie potężne umysły do tego, by otaczającej nas przyrodzie żyło się z nami lepiej.

Lista laureatów Zielonych Czeków 2014:

Kategoria: innowacje i technologie

  • Adrian Pason – za stworzenie innowacyjnego kolektora hybrydowego – połączenia modułu fotowoltaicznego ze standardowym kolektorem termicznym.

Kategoria: programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody

  • Jacek Wąsiński – za długoletnią pracę związaną z założeniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt przy Nadleśnictwie Katowice.
  • Róża Maria Ćwięk – za pokonywanie biurokratycznych barier, które spowodowały, że zdegradowane  tereny wokół torów kolejowych w Katowicach-Brynowie mogą zostać zrekultywowane i zagospodarowane na cele rekreacyjne, zgodnie z wolą mieszkańców.

Kategoria: prace naukowo-badawcze

  • Jacek Betleja – za długoletnią pracę na rzecz ochrony przyrody oraz dorobek naukowy w zakresie publikacji związanych z ochroną ornitofauny Polski.

Kategoria: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

  • Jacek Bożek – za budowanie pokolenia EkoXXI – realizację długofalowych programów “Zaadoptuj rzekę” oraz “Święto Drzewa” – czynnej edukacji ekologicznej, która angażuje społeczności lokalne w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody.

Kategoria: publicystyka ekologiczna

  • Zespół: Zofia Skrok, Marcin Jałowy – autorzy programu “Ekoagent” od ponad roku promują ekologiczne praktyki, uświadamiając widzów, jak ważnym aspektem życia jest ekologia; wskazują praktyczne i ekologiczne rozwiązania problemów oraz interweniują w kwestiach zagrażających środowisku.

Kategoria: działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

  • Kapituła nie wybrała laureata w tej kategorii.

Nagroda specjalna

  • prof. zw. dr hab. Paweł Migula – współtwórca i koordynator projektu badawczego “Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap” w latach 2010-2014.

Dyplom uznania

  • Eugeniusz Włochowicz – za wkład w działania związane z ochroną przyrody a w szczególności zaangażowanie w pomoc dla ptaków w ramach prowadzenia ośrodka rehabilitacji oraz fundacji “Włochatka”.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

_MG_1328 _MG_1332 _MG_1333 _MG_1337 _MG_1343 _MG_1344 _MG_1351 _MG_1353 _MG_1356 _MG_1360 _MG_1370 _MG_1393 _MG_1445 _MG_1457 _MG_1471 _MG_1479 _MG_1489 _MG_1497 _MG_1505 _MG_1509 _MG_1510 _MG_1519 _MG_1523 _MG_1530 _MG_1560

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress