BANK ŚWIATOWY POMOŻE W WALCE ZE SMOGIEM

W lipcu w Katowicach przebywali eksperci Banku Światowego, którzy zapoznali się z efektami starań samorządu województwa o poprawę jakości powietrza w regionie. Intencją delegacji było wypracowanie mechanizmów pomocy w walce ze smogiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów wojewódzkiego, katowickiego, częstochowskiego i rybnickiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Szczególne zainteresowanie gości wzbudziły programy naszego Funduszu skierowane do indywidualnych odbiorców, realizowane z gminami, i nasz autorski pomysł SMOG STOP – podkreślił Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W ramach pierwszej edycji programu SMOG STOP zlikwidowanych zostało 750 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w drugiej edycji na podobną kwotę ponad 4 mln zł dotacji złożono ponad 4200 wniosków. – Efekty akcji edukacyjnych i zapewnienie wsparcia finansowego przynoszą konkretne efekty dla czystego powietrza – dodał Andrzej Pilot.

Po rozmowach eksperci Banku Światowego zapowiedzieli analizę przedstawionych projektów. We wrześniu 2017 roku pojawi się diagnoza w postaci raportu, który będzie odpowiedzią na pytania, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności i czy w realizację zadań na Śląsku zaangażować Komisję Europejską. Przewodniczący delegacji banku, Anand Subbiah, podkreślił, że warto uczyć się od Polaków, jak skutecznie i efektywnie wdrażać programy walki z niską emisją. Przedstawicie Funduszu z prezesem Andrzejem Pilotem i jego zastępcą Rafałem Adamusem przedstawili delegacji Banku Światowego dotychczasowe dokonania Funduszu i metody walki ze smogiem. Know-how wypracowane w Funduszu będzie teraz wdrażane na znaczenie szerszą, globalną skalę.

Na zdjęciach: Rozmowy przedstawicieli samorządów i Funduszu z delegacją Banku Światowego. Na czele delegacji stał Anand Subbiah z Chicago, jeden z dyrektorów i strategów Banku Światowego. FOT. KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI / WFOŚIGW

OCHRONA ŹRÓDŁA

W Mstowie pod Częstochową zakończyła się rewitalizacja otoczenia źródła Stoki. Woda wypływa spod góry Wał w dolinie Warty i chętnie czerpana jest przez mieszkańców i przyjezdnych. Fundacja Przyroda i Człowiek we współpracy z samorządem zagospodarowała i uporządkowała to miejsce, aby stało się atrakcją turystyczną. – Chcemy, aby źródło Stoki z otoczeniem było jedną z wizytówek gminy – powiedział Adam Markowski, zastępca wójta gminy Mstów. – To przykład harmonijnego zagospodarowania jurajskiego krajobrazu. Sposób aranżacji nawiązuje do tradycyjnych materiałów wykorzystywanych na Jurze, rodzimego wapienia i drewna – podkreślił Marceli Ślusarczyk z fundacji Przyroda i Człowiek.

Na ochronę muraw kserotermicznych na górze Wał i zagospodarowanie źródła Stoki fundacja otrzymała dofinansowanie zarówno z Narodowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt wpisał się w zadanie ratowania cennych ekosystemów południowej Polski. Źródło stanowi obiekt naukowo-poznawczy o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. W źródlisku występuje m.in. bardzo rzadki gatunek okrzemka Caloneis lancettulaz, wpisanego na czerwoną listę glonów Polski.

Na zdjęciach: Ekolodzy i samorządowcy uczcili rewitalizację źródła lampką czystej wody z jurajskiego potoku. Źródło Stoki otacza podmokła łąka łęgowa. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie proponuje, by łąkę i źródło ustanowić pomnikiem przyrody, aby zapobiec ewentualnej degradacji źródliska i zagwarantować trwałe zachowanie jego walorów przyrodniczych. FOT. MAREK GOLA

ROZBUDOWA TARNOGÓRSKICH REPT

Uroczyście wmurowany został akt erekcyjny pod rozbudowę budynku szpitalnego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Repty w Tarnowskich Górach. Do grudnia 2019 realizowane będą rozbudowa budynku i prace związane z termomodernizacją obiektów i wymianą centralnego ogrzewania. Wartość inwestycji wyniesie 31 mln 190 tys. zł. Nie powiększy ona bazy łóżkowej Centrum, bo powodem, dla którego podjęto decyzję o rozbudowie szpitala jest nadmierne zagęszczenie łóżek w salach chorych oraz niedostatek pomieszczeń sanitarnych i higienicznych. Przeniesienie oddziałów rehabilitacji kardiologicznej do nowego budynku o wyższym standardzie spowoduje, że pacjentów w pomieszczeniach będzie mniej, co zwiększy komfort pobytu w lecznicy.

Rozwój tej zasłużonej placówki medycznej i zabytkowego parku w Reptach w znaczący sposób wspierany jest przez WFOŚiGW w Katowicach.

Na zdjęciach: W niedawnej uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Rept uczestniczyli prezes Funduszu Andrzej Pilot i dyrektor Centrum dr Krystian Oleszczyk, a także liczni pracownicy szpitala i mieszkańcy regionu. Tylko na ochronę zabytkowego parku Fundusz wydatkował ponad 119 tys. złotych. FOT. MATERIAŁY PRASOWE

MODERNIZACJA CIEPŁA

Dofinansowanie do projektu Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin Bytom i Radzionków 2015-2020 stało się faktem. Pozytywna opinia Ministerstwa Energii dała możliwość podpisania pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bytomiu.

Umowę podpisali Andrzej Pilot, prezes Funduszu, i Henryk Dolewka, prezes spółki PEC w Bytomiu w obecności Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia i Gabriela Tobora, burmistrza Radzionkowa. Dotacja w wysokości ponad 16 mln zł przeznaczona zostanie na przebudowę 14 km nowej sieci ciepłowniczej i ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Projekt obejmuje też likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych w kilku budynkach i budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Koszt wyniesie ponad 46 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja ma się zakończyć w 2020 roku.

Na zdjęciach: Samorządowcy i przedstawiciele Funduszu z uwagą zapoznali się z założeniami eko-projektu. W wyniku modernizacji nastąpi zmniejszenie zużycia energii o 20.154 GJ/rocznie. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 3000 MG-CO2, a redukcja emisji pyłów oscylować będzie na poziomie 1,66 MG/rocznie. Do tego dojdą oszczędności związane z mniejszymi kosztami dostarczania ciepła dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa. Projekt da wymierne efekty w walce o czyste powietrze i zmniejszy koszty ogrzewania domów. FOT. KRZYSZTOF KRZMIEŃSKI / WFOŚIGW

NOWA OCZYSZCZALNIA

W Koziegłowach koło Myszkowa otwarta została oczyszczalnia ścieków, dofinansowana kwotą 8 mln zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To inwestycja, która już rok temu zaczęła proces porządkowania gospodarki ściekowej w gminie. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków składa się z czterech linii. Szacuje się, że w pierwszej fazie jej przepustowość wyniesie do 625 m3/dobę, a docelowo – 2500 m3/d. Oczyszczalnia, oparta o technologię osadów czynnych, będzie przyjmować ścieki z z sieci sanitarnej, a także przemysłowe. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Boży Stok, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez starostę myszkowskiego.

Jak poinformował Zbigniew Polak, dyrektor Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach, oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Powstanie sieci kanalizacyjnej jest dopiero w planach. Powstał już projekt budowy kolektora i pompowni na doprowadzanie ścieków z Koziegłówek.

Na zdjęciach: Dni otwarte oczyszczalni pozwoliły mieszkańcom poznać tajniki ochrony wód w gminie. FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 4 (49) 2017

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress