NOWE ZIELONE PRACOWNIE

Dużo się dzieje ostatnio w województwie śląskim w kwestiach dotyczących ochrony środowiska i ekologii. Uroczyste otwarcie nowej Zielonej Pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach w gminie Gierałtowice odbyło się 30 listopada 2018 roku. Zieloną Sferę, czyli nowoczesną szkolną pracownię przyrodniczo-ekologiczną, otworzyli wspólnie wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski wicekurator oświaty w Katowicach Dariusz Domański, posłowie na Sejm RP Barbara Dziuk i Piotr Pyzik oraz Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski – członkowie Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Obecni byli także wójt gminy Gierałtowice Leszek Żogała i przedstawiciele szkoły.

Zielona Sfera powstała dzięki dotacji z Funduszu w ramach konkursu Zielona Pracownia. Zadanie obejmowało modernizację i utworzenie nowoczesnej szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej przez jej umeblowanie i wyposażenie w innowacyjne zaplecze techniczne. Uzyskane środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia i wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo w pracowni zorganizowano kącik laboratoryjny – gdzie uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów ekologicznych i przyrodniczych.  Pracownia będzie wykorzystywana przez około 140 godzin lekcyjnych w miesiącu, odbywać się tam będą lekcje przyrody, biologii i geografii, a także pozalekcyjne zajęcia biologiczne i przyrodnicze. Utworzenie pracowni umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, przyczyni się również do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do poznawania i podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.

To już kolejna szkoła w naszym regionie, która doczekała się ostatnio – dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – otwarcia Zielonej Pracowni.

Zadowoleni są również uczniowie SP nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim – mogą już korzystać z nowoczesnej Eko-Stacji, którą uroczyście otwarto na początku listopada. Stara pracownia przeszła kapitalny remont. Kupione zostały mikroskopy, ławki, krzesła, pomoce dydaktyczne i multimedia, żeby młodzież mogła rozwijać wiedzę na temat ekologii, a także poznawać przyrodę najbliższego otoczenia. Otwarta została także Zielona Pracownia w SP im. Jana Klicha w Wieprzu. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW i Urzędu Gminy w Radziechowych-Wieprzu szkoła może poszczycić się klasą Hydro-Eko-Life do zdobywania wiedzy przyrodniczej. W pracowni odbywają się lekcje chemii, biologii, przyrody, fizyki i geografii. Uroczyście otwarta została też Ekolandia w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku. Nauka w świetnie wyposażonej sali to czysta przyjemność.

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona pracownia_­projekt”  i „Zielona pracownia” przeznaczony był dla szkół podstawowych i średnich oraz organów prowadzących placówki oświatowe z województwa śląskiego. Jego celem było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. W czterech edycjach konkursów łącznie przyznano 116 nagród finansowych w wysokości 717.397,32 zł oraz dofinansowanie w formie dotacji do 163 wniosków na łączną kwotę 4.802.305,14 zł.

Nowe Zielone Pracownie w naszym regionie. Zielona Sfera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach w gminie Gierałtowice. Pracownia w Wodzisławiu Śląskim jest naprawdę zielona, nauka w niej to prawdziwa przyjemność. Hydro-Eko-Life w Wieprzu na Żywiecczyźnie pachnie świeżością, a Ekolonadia w Kłobucku to przykład nowocześnie wyposażonej pracowni do nauki przyrody. ZDJĘCIA WFOŚiGW / KATOWICE

BUDKI DLA PTAKÓW I NIETOPERZY

Na zakup karmy, czyszczenie budek lęgowych, wywieszenie nowych budek dla ptaków i nietoperzy przeznaczona zostanie dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jaką otrzymało niedawno Nadleśnictwo Świerklaniec. Kwota około 16,5 tys. złotych wspomoże w ciągu roku ochronę zagrożonych rodzimych gatunków ptaków i nietoperzy.

Jak poinformował tygodnik „Gwarek” w Tarnowskich Górach, na terenie nadleśnictwa występują rzadkie i chronione gatunki ptaków i nietoperzy, dla których należy stworzyć optymalne warunki bytowe i lęgowe. Chodzi o puchacze, sóweczki, uszatki, włochatki, sikorki bogatki, modraszki, pełzacze, muchołówki, pleszki. Głównym czynnikiem zagrażającym tym gatunkom jest degradacja siedlisk. Nadleśnictwo Świerklaniec to lasy w II i III strefie uszkodzeń przemysłowych, dlatego konieczna jest przebudowa drzewostanu.

ZDJĘCIA GWAREK.COM.PL

PRZESŁANIE KLIMATYCZNE MŁODZIEŻY

W czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pol-Eco-System odbył się Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, będący jednocześnie finałem konkursu Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla Przyszłości, ogłoszonego we wrześniu br. Jego organizatorami były Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i kongresu było zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne i oczekiwań względem władz w tym zakresie, właśnie poprzez opracowanie Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla Przyszłości.

Uczestnicy Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego. Uczniowie na różne sposoby wyrażali zaniepokojenie zmianami klimatycznymi na Ziemi. ZDJĘCIA WFOŚIGW KATOWICE

ZWYCIĘZCY. Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli WFOŚiGW, NFOŚiGW i naukowców wyłoniła zwycięzców. W tym roku zostali nimi uczniowie III LO w Piotrkowie Trybunalskim, Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej i LO w Boguchwale. Laureatem konkursu w naszym regionie zostali uczniowie z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Gratulujemy!

SMOG ZABIJA – SMOG STOP!

W czasie niedawnego 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się sesja Polska bez smogu, którą prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczestniczyli w niej m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, a także eksperci z resortu energii, NFOŚiGW, PGNiG i samorządów śląskich.

Panel zgromadził ponad 100 osób zainteresowanych tą tematyką. WFOŚiGW w Katowicach z innymi wojewódzkimi funduszami od 19 września 2018 przyjmuje wnioski dotyczące poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła. Mieszkańcy Polski złożyli w ciągu pierwszego miesiąca trwania programu Czyste Powietrze ponad 6,2 tys. wniosków – poinformowała wiceprezes NFOŚiGW, Anna Król. Program będzie realizowany do roku 2029, łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć wyniosą 103 mld zł. W przyszłym roku resort środowiska chce rozpocząć prace nad programem antysmogowym obejmującym budynki wielorodzinne – zadeklarował w Katowicach minister Henryk Kowalczyk. Chodzi o upowszechnienie sieci ciepłowniczych w kamienicach, często bardzo starych, w złym stanie technicznym. Rozwój sieci ciepłowniczej (węzłów cieplnych i przyłączy) traktowany jest w programie Czyste Powietrze jako koszt kwalifikowany, czyli może liczyć na dofinansowanie.

Nie jesteśmy klockami.

Z powodu złego, rakotwórczego powietrza co roku przedwcześnie umiera ok. 50 tys. osób. Fundacja Ekologiczna Arka w Bielsku-Białej zorganizowała 14 listopada, z okazji Dnia Czystego Powietrza, widowiskowy happening, w czasie którego przedstawiła w formie klocków ofiary smogu. Życie ludzkie to nie zabawa, a my nie jesteśmy klockami, którymi można się bawić – twierdzili młodzi ekolodzy, wzywając służby odpowiedzialne za stan powietrza do aktywnego działania. Warto przyłączyć się do akcji na stronie www.dzienczystegopowietrza.org.

Jak powstaje zatrute powietrze

Nazwa smog powstała od ang. smoke „dym” i fog „mgła”. Czyli jest to mgła zawierająca głównie pyły i gazy ze spalania węgla i śmieci. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce krajów oddychających najbardziej zatrutym powietrzem w Europie. Smog występuje głównie od listopada do lutego w regionach, gdzie domy ogrzewane są przez spalanie kiepskiego węgla i śmieci (w ten sposób Polacy pozbywają się nawet 2 mln ton odpadów rocznie). Głównym źródłem kwaśnego smogu są kotły i piece do ogrzewania starych kamienic i domów jednorodzinnych. Takie ogrzewanie stosowane jest w ponad 49% gospodarstw domowych. Kopciuchy, czyli piece lub kotły górnego spalania, w których da się spalić wszystko co się do nich wrzuci, powodują wydzielanie się dużych ilości dymu, w którym zawarte są substancje zanieczyszczające powietrze. Odpady trafiające do pieca są najbardziej szkodliwe – przy ich spalaniu powstają toksyczne dioksyny, furany i cyjanowodór. Utrzymywaniu się smogu sprzyjają bezwietrzna pogoda i zagłębienia terenu.

CZYSTE POWIETRZE W INTERNECIE

NA ZDJĘCIACH: Dyskusja o smogu w czasie 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Hapenning na Rynku w Bielsku-Białej i plakat na Dzień Czystego Powietrza. ŹRÓDŁO: WFOŚIGW KATOWICE / FUNDACJA ARKA

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 6 (57) 2018

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress