ODPADY ORGANICZNE MNIEJ SZKODLIWE

zagrajmy-w-zielone

W Katowicach odpady organiczne mniej szkodliwe

dofinansowano

Przy ul. Milowickiej w Katowicach zakończyła się rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, a dokładniej – modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych. Nowoczesna instalacja obsługuje 300 tys. mieszkańców. Kosztowała blisko 40 mln zł.

1

Na budżet inwestycji złożyło się 22 mln 350 tys. zł (57%) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 17 mln zł (43%) środków własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Prace prowadziła firma AK Nova z Poznania. Zakład dostosował gospodarkę odpadami w Katowicach do wymogów polskiego i unijnego prawa, a także zintensyfikował efektywność biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja składa się z 24 szczelnych boksów (w tym 8 do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów). Każdy z nich to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, zbierania odcieków, pomiaru temperatury i zraszania. Z odpadów zmieszanych wydzielane są mokre, ulegające biodegradacji, a produktem końcowym jest polepszacz gleby. Wydajność instalacji wynosi 60 tys. ton rocznie.

2 3

WFOŚiGW współfinansował też inny projekt związany z ochroną środowiska w Katowicach – rekultywację terenów po likwidowanej Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach. W ciągu 6 lat z placu o pow. 7 ha wywieziono ponad 120 tys. ton szlamów cynkowych. Kolejne 79 tys. ton o mniejszej szkodliwości umieszczono w szczelnych, monitorowanych sarkofagach, co zapobiegnie przenikaniu niebezpiecznych substancji do wód gruntowych. Inwestycja była finansowana przez WFOŚiGW (4 mln zł), NFOŚiGW (17 mln zł) i Grupę Boryszew (10 mln zł), właściciela likwidowanej huty. Całość terenu pokryto nową ziemią, na której zasiano trawę. Część obszaru będzie wykorzystana do uprawy wierzby energetycznej.

7 listopada Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odebrał dyplom i podziękowanie przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Rady Miasta Katowice za zaangażowanie i współpracę przy realizacji rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów.

Na zdjęciach u góry: Widok z góry na rozbudowany Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów oraz fragment nowej instalacji ekologicznej przy ul. Milowickiej w Katowicach. Prezes MPGK Andrzej Malara wręcza dyplom Andrzejowi Pilotowi, prezesowi WFOŚiGW.

Budowa wodociągu w Koniecpolu

1

W gminie Koniecpol ruszyła budowa 30 km sieci wodociągowej, na którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył dofinansowanie 2.924.998 zł. – Cieszę się, że udało się to wreszcie sfinalizować. Wykonawca obiecał, że zrobi wszystko, by dotrzymać terminów – powiedział burmistrz Ryszard Suliga po podpisaniu umowy. Położona na północno-wschodnim krańcu woj. śląskiego gmina Koniecpol od dawna boryka się z brakiem wody: w wyniku suszy wyschły lokalne studnie, z których korzystali mieszkańcy. W ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych gminie została przyznana promesa ministra spraw wewnętrznych i administracji, która pokryje 80% kosztów. Pozostałe 20% będzie pochodzić z WFOŚiGW. W ramach inwestycji wybudowana już została sieć z przyłączami do miejscowości Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy. Prace zakończyły się w listopadzie. Teraz przygotowywana jest dokumentacja na budowę budowę ujęcia wody w Rudnikach, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w miejscowościach Rudniki, Zaróg, Dąbrowa, Piaski, Pękowiec, Teodorów, Kuźnica Grodziska i Wólka oraz sieci w samym Koniecpolu. – Chcielibyśmy, żeby brak wody przestał być problemem w 2017 roku – podkreślił burmistrz. Problem dotyczy ponad 20 sołectw, w których mieszka ok. 10 tys. osób.

2

Na zdjęciach: W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot.

Święto Drzewa – wśród pól

dofinansowano

1

Bielski Klub Gaja rozpoczął 14. edycję programu Święto Drzewa – wśród pól, zachęcającego mieszkańców wsi do sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych. Mają one duży wpływ na różnorodność biologiczną i łagodzą skutki zmian klimatycznych. Ambasadorem programu został aktor Bartłomiej Topa, który od lat wspiera działania Klubu Gaja. Sadzenie i ochrona zadrzewień śródpolnych, organizowanie happeningów, wydarzeń i lekcji tematycznych, angażowanie lokalnych społeczności – to tylko niektóre działania, jakie można zgłosić do konkursu Święto Drzewa – wśród pól. Zadrzewienia śródpolne urozmaicają krajobraz, podnoszą jego walory wypoczynkowe i rekreacyjne, jonizują powietrze, zwiększają wilgotność, chronią przed hałasem i pyłami. Odpowiednio dobrane gatunki drzew i krzewów już po kilku latach od nasadzenia stanowią bogate źródło owoców, nasion, ziół, pożytków pszczelich. Ich rola w życiu wielu gatunków dzikich zwierząt i ptaków jest nieoceniona.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza dostępnego na stronie www.wsrodpol.swietodrzewa.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2017. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach.

U góry: plakat propagujący akcję Klubu Gaja

2-wlodzienin

Na zdjęciu: Sadzenie drzew przydrożnych we Włodzieninie koło Głubczyc. Fot. Klub Gaja

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress