PRZYJEMNA NAUKA W ZIELONEJ PRACOWNI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył już ponad 8,5 mln zł na uruchomienie i wyposażenie 250 nowoczesnych pracowni oświatowych w 111 gminach województwa śląskiego. Zielona Pracownia to sztandarowy program WFOŚiGW. Za jego pośrednictwem Fundusz wspiera szkoły w tworzeniu atrakcyjnych i nowoczesnych klas, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę z biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii i geologii.

W Górze w inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 i otwarciu Zielonej Pracowni uczestniczył Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW.

Realizacja programu znacząco wpływa na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Dzięki profesjonalnym pracowniom nauczyciele przekazują wiedzę w ciekawy sposób, a sięgając po nowoczesne pomoce naukowe, mają możliwość prowadzenia zajęć inaczej niż do tej pory. Uczniowie w praktyce dowiadują się między innymi, jak chronić środowisko, segregować śmieci, nie zatruwać powietrza i dbać o zdrowie.

Jasne, pastelowe kolory i atrakcyjne wyposażenie to zalety Krainy Odkrywców w gminie Miedźna.

Ciekawe wnętrza, nowoczesny sprzęt multimedialny i laboratoryjny, interesujące pomoce dydaktyczne – tak wygląda nowa Zielona Pracownia pod nazwą Kraina Odkrywców, otwarta 2 września w SP im. Janusza Korczaka w Górze w gminie Miedźna. Na jej dofinansowanie Fundusz przekazał prawie 28 tys. zł. Na zaproszenie wójta gminy Miedźna Jana Słoninki i dyrektorki SP Agnieszki Wojtyły w uroczystym otwarciu pracowni uczestniczyli prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek i radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał Kandziora.

Młodzi Naukowcy z Rudy Śląskiej mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt laboratoryjny.

Z kolei 18 września uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni pn. Młodzi Naukowcy odbyło się w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej. Warto dodać, że w Rudzie Śląskiej powstały 3 nowoczesne Zielone Pracownie. Każda z nich zostanie dofinansowana kwotą około 30 tys. zł ze środków WFOŚiGW. Kolejne to Kłodnickie Laboratorium Przyrody w SP nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Ekotorium w SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

W tym roku WFOŚiGW przeznaczy 3 mln zł na realizację szkolnych projektów ekologicznych.

Kolejne pracownie powstały we wrześniu w Czańcu, Rybniku i Radlinie.

– Nasz konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy wśród uczniów na temat ochrony środowiska. To nowoczesne pracownie przyrodnicze, kompleksowo wyposażone, w których nauka może być tylko przyjemna – podkreśla prezes Zarządu Funduszu, Tomasz Bednarek.

24 września uroczyście otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37.500 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 30.000 zł. Zakupiono między innymi mikroskopy, zastawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy, interaktywną tablicę, projektor oraz meble.

Na zaproszenie dyrektor szkoły Ewy Florczyk w wydarzeniu wziął udział zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW Adam Lewandowski, jak również wiceprezydent Rybnika Wojciech Świerkosz. W GEOLAB uczniowie mogą poszerzać wiedzę poprzez samodzielne prowadzenie ciekawych doświadczeń i badań w Kąciku Mikroskopowania czy Kąciku Meteorologicznym. Powstał również miniogród botaniczny.

24 września 2019 roku otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. ZDJĘCIA WFOŚiGW Katowice.

Miliony na eko-projekty

W 2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursu Zielona Pracownia. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy otrzymują środki na opracowanie projektu pracowni, a później dotacje na realizację inwestycji. Ważnym kryterium jest pomysł na zagospodarowanie sali oraz funkcjonalność i innowacyjność proponowanych rozwiązań. Do Funduszu wpłynęło 161 wniosków. Wyłoniono 87 laureatów, a WFOŚiGW przeznaczył ponad 3 mln zł na realizację projektów. Pracownie powstają m.in. w Czernichowie, Gliwicach, Goleszowie, Istebnej, Jaworznie, Kaletach, Katowicach, Knurowie, Koszęcinie, Lipowej, Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach, Porąbce, Pyskowicach, Sosnowcu, Tychach i Zabrzu.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE BLIŻEJ LUDZI

Kozy i Wilamowice, kolejne dwie gminy z Podbeskidzia, przystąpiły do bezpośredniej realizacji programu Czyste Powietrze. W zabytkowym pałacu Czeczów w Kozach przedstawiciele samorządów uroczyście 19 września podpisali dokumenty z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Porozumienia ustalają zasady wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze.

Od 29 lipca już 22 samorządów z województwa śląskiego podpisały dobrowolne deklaracje współpracy z WFOŚiGW w Katowicach. Ułatwiają one mieszkańcom regionu dostęp do programu i umożliwiają składanie wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców czy kotłów bezpośrednio w gminach, co dla beneficjentów jest dużym udogodnieniem. Zainteresowani mogą składać wnioski nie tylko w siedzibie Funduszu w Katowicach czy w biurach terenowych w Bielsku-Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w swoich urzędach, u przeszkolonych pracowników.

W konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji wzięli udział Tomasz Bednarek, prezes Zarządu WFOŚiGW, Przemysław Drabek, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW, Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy i Marian Trela, burmistrz Wilamowic.

(Zdjęcia u góry) Samorządowcy z Kóz i Wilamowic zgodnie przyznawali, że walka ze smogiem jest jednym z najważniejszych zadań ekologicznych w gminach Podbeskidzia. Spotkanie prowadził radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał Kandziora. (Zdjęcie na dole) Z udziałem zastępcy prezesa Zarządu WFOŚiGW Adama Lewandowskiego i wójta gminy Pawła Bugdola 3 września rozpoczął działalność punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Gaszowice w powiecie rybnickim.

WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kolejne gminy zgłaszają chęć współpracy z z WFOŚiGW w Katowicach. Lista miejsc na stronie:

www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu

ENERGIA PO ŚLĄSKU

Co to jest smog? Dlaczego powinniśmy dbać o czyste powietrze? Jak uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania? To dla dorosłych. A dla dzieci: warsztaty, pokazy, konkursy. Do tego koncerty orkiestry górniczej i bezpłatne wycieczki. W sobotę 21 września na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyły się V Dni Energii, które dofinansował WFOŚiGW w Katowicach, ponieważ misja Czyste Powietrze wpisana jest na listę priorytetowych zadań Funduszu.

Organizator imprezy, Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice, zaprosił do współpracy wielu partnerów. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach doradcy energetyczni służyli wiedzą na temat programu Czyste Powietrze i innych działań Funduszu. IKEA przygotowała strefę Dobrego Klimatu, przedsiębiorstwa energetyczne działające w Katowicach informowały na temat paliw dobrej jakości, zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. Fundacja Arka z Bielska-Białej zaprezentowała Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, kino rowerowe, eko-puzzle i warsztaty upcyklingowe. Muzeum Energetyki z Łazisk Górnych przedstawiło cewkę Tesli, panel fotowoltaiczny i… urządzenie do grania na nosie za pomocą energii elektrycznej. Na stanowisku Komela można było zobaczyć małe elektryczne pojazdy off-roadowe, a PKM Katowice pokazał, jak działa niskoemisyjny transport miejski. Nie zabrakło też dobrej muzyki. Organizatorzy wycieczek zabrali chętnych na ścieżkę edukacyjną po oczyszczalni Gigablok, do energooszczędnego kompleksu biurowy GPP Business Park, dostrzegalni przeciwpożarowej w Lesie Murckowskim i Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG. To tylko część atrakcji Dni Energii pod patronatem honorowym WFOŚiGW.

Stoisko Głównego Instytutu Górnictwa, na którym prezentowany był m.in. pyłomierz osobisty Dust Air (więcej na www.dustair.gig.eu). FOT. ARC.

Naszym zdaniem. Ta impreza ekologiczna rozwija się z każdym rokiem. Działania edukacyjne dla mieszkańców i promocja pozytywnych zachowań ułatwiają ludziom podejmowanie co dzień małych i większych decyzji dotyczących użytkowania energii. Katowice coraz lepiej kształtują wizerunek miasta nowoczesnego, przyjaznego dla mieszkańców i środowiska

Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 5 (62) 2019.
Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress