Jak zawrzeć umowę z trzecim filarem?

Dzień dobry, zwracam się zpytaniem co to jest i jak zawiera się umowę z tzw. trzecim filarem?

 

III filar zarządzany jest przez prywatne instytucje. Warto wiedzieć, że przynależność do niego ma charakter całkowicie dobrowolny(przeciwnie niż w przypadku I i II filaru).Polega na opłacaniu dodatkowej składki (np. w ramach pracowniczych programów emerytalnych PPE) albo otwarciu indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W IKE i w IKZE oszczędzać może każda osoba, która ukończy 16 lat.

PPE-pracownicze programy emerytalne zakładane są w przedsiębiorstwie z inicjatywy pracodawcy, w porozumieniu z pracownikami. Przystąpienie pracownika do programu jest dobrowolne. Miesięczna składka podstawowa jest określona przez pracodawcę, ale nie może przekroczyć 7 % wynagrodzenia pracownika. Gromadzone środki wpłacane są na wybrane przez pracownika fundusze inwestycyjne. Każdy z uczestników PPE ma również możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności, które może wpłacać na swoje indywidualne konto PPE w ramach tzw. Składki dodatkowej. Różnica pomiędzy IKE a IKZE polega przede wszystkim na odmiennym sposobie opodatkowania. Oszczędzanie w IKE jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych pod warunkiem, że środki nie zostaną wypłacone przed przejściem na emeryturę, a oszczędzanie w IKZE pomniejsza płacony corocznie podatek dochodowy poprzez zmniejszanie podstawy jego wymiaru o wpłaty do IKZE. Zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty na IKZE odliczane są, tak jak składki ZUS, od podstawy opodatkowania. Wpłaty na IKE są ograniczone do koło 150 % średniego miesięcznego wynagrodzenia. IKZE również ma limity wpłat: można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotnosci prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Górny limit wpłat w roku 2015 wynosi 4750,80 zł. Wpłaty z IKZE dla oszczędzających i dla osób uprawnionych do środków z IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym o stawce 10 %. Nie można wypłacić środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dodatkowym warunkiem jest oszczędzanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Aby założyć PPE pracodawca powinien zawrzeć umowę z reprezentacją pracowników  oraz zawrzeć umowę z instytucją finansową, która będzie inwestowała składki.

Jeśli chodzi o IKE i IKZE, to jak mówią ich nazwy, oszczędzać na nich mogą wyłącznie osoby fizyczne. Decydując się na takie formy oszczędzania, podpisujemy umowę z uprawnioną do takiej działalności instytucją finansową. Według ustawodawcy, wśród podmiotów mogących prowadzić IKE i IKZE są fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeniowe, domy maklerskie i banki.

Napisano w Pytanie do ZUS
Masz pytanie do ZUS? Wyślij do nas pytanie za pomocą formularza kontaktowego

Aldona Węgrzynowicz Na Wasze pytania odpowiada ALDONA WĘGRZYNOWICZ, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie


imię i nazwisko

adres email

zadaj pytanie

captcha
przepisz kod z obrazka:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress