W jaki sposób będzie wyliczona moja emerytura?

Witam

Urodziłam się 11.09.1954 r. W kwietniu br.osiągam wiek emerytalny.W jaki sposób
będzie  wyliczona moja emerytura?

Wiem ,że były podjęte działania w sprawie objęcia emeryturą mieszaną cały
rocznik 1954 r.Czy doszły one do skutku?.

Za odpowiedź z góry dziękuję.

 

Osoby, które osiągnęły wiek uprawniający do emerytury w 2014 roku, na podstawie  art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.), mogły jeszcze  skorzystać z możliwości wyliczenia emerytury w wysokości mieszanej, tj.:

  • – 20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach dotychczasowych) oraz
  • – 80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach).

 

Natomiast osoby, które osiągną wiek uprawniający do emerytury po 2014 roku, otrzymają emeryturę wyliczoną w całości według nowy zreformowanych zasad. Emerytura ta stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wieko­wi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę (art. 26 ust. 1 ustawy emerytalnej).

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota:

  • – zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpie­czonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypła­ta emerytury, oraz
  • – zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Tablice  średniego dalszego trwania życia wspólne dla kobiet i mężczyzn, wyrażone w miesiącach dla wieku ubezpieczonego – ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w formie komunikatu i obowiązują od 1 kwiet­nia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

W powyższy sposób wysokość emerytury obliczana jest ubezpieczonym, którzy nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

W przypadku, gdy o tę emeryturę ubiega się ubezpieczony, który złożył równocześnie wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (II filar) na dochody budżetu państwa – składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, podlegają zwiększeniu poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Wskaźnik ten odzwierciedla stosunek pełnej wysokości składki na ubezpie­czenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS.

 

Napisano w Pytanie do ZUS
Masz pytanie do ZUS? Wyślij do nas pytanie za pomocą formularza kontaktowego

Aldona Węgrzynowicz Na Wasze pytania odpowiada ALDONA WĘGRZYNOWICZ, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie


imię i nazwisko

adres email

zadaj pytanie

captcha
przepisz kod z obrazka:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress