Kropla do kropli

dofinansowano

  

Od 1992 roku – zawsze 22 marca – z inicjatywy ONZ obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczeństw, że ponad miliard ludzi na ziemi nie ma dostępu do czystej wody pitnej i że trzeba ją oszczędzać, szanując każdą życiodajną kroplę.

W Katowicach z okazji Dnia Wody na Rynku otwarta została wystawa 20 lotniczych fotografii Janusza Moczulskiego, prezentujących zbiorniki wodne w naszym regionie, zagrożone ubiegłoroczną suszą. Poprzedziła ją konferencja zorganizowana przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, przypomniał, że Fundusz jest ważnym partnerem GPW w trosce o jakość i bezpieczeństwo wodne aglomeracji śląskiej. – W ostatnich latach blisko 30 inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych przez spółkę, dofinansowaliśmy ze środków Funduszu w wysokości blisko 43 mln zł – stwierdził Andrzej Pilot. – Ubiegłoroczna susza pokazała, jak ważne jest posiadanie sprawnego i bezpiecznego systemu zaopatrzenia w wodę do picia – dodał Łukasz Czopik, prezes GPW. W 2015 ok. 3,5 mln mieszkańców Górnego Śląska otrzymało z GPW 147 mln m sześc. wody, czyli że każdego dnia dostarczono im prawie 403 tys. litrów wody, w większości pochodzącej z Beskidów, a dokładniej – z kaskady Soły. Andrzej Pilot zapowiedział, że WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje kampanię edukacyjną, która będzie polegać na niekonwencjonalnych warsztatach w najciekawszych stacjach uzdatniania wody. W ten sposób młodzież zdobywać będzie wiedzę o tym, jak funkcjonuje śląski skarb wodny i jak należy dbać o ten najcenniejszy surowiec na ziemi.

Tego samego dnia Fundacja Ekologiczna Arka zainaugurowała w Katowicach kampanię „Łapmy wodę”. Na Rynku odbył się happening, w czasie którego młodzież rozwinęła ogromną niebieską wstęgę, symbolizującą wodę i rzeki, a animatorzy na szczudłach przypominali, że długoletni proces ocieplania klimatu powoduje wysychanie zbiorników. Odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie zasobów wodnych musimy wziąć na siebie wszyscy, bo susza dotyka wszystkich bez wyjątku. Dlatego konieczne jest współdziałanie różnych środowisk. Kampanię dofinansował WFOŚiGW w Katowicach. Więcej informacji na stronie www.lapmywode.pl.

Na zdjęciach: Początek kampanii edukacyjnej „Łapmy wodę”. Prezesi Łukasz Czopik i Andrzej Pilot, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i autor wystawy Janusz Moczulski w czasie konferencji prasowej. Otwarcie wystawy zdjęć lotniczych na katowickim Rynku. Plakat kampanii „Łapmy wodę”.

 

              

   

dofinansowano

Energia z odpadów

W Katowicach odbyła się w tych dniach konferencja „Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości”. Eksperci i praktycy dyskutowali na temat ekologicznych alternatyw dla systemowych spalarni odpadów. Szczególną uwagę poświęcono projektowi LIFEcogeneration.pl – polskiej innowacyjnej i bezpiecznej dla środowiska technologii zagospodarowania odpadów, które pod koniec 2016 r. objęte zostaną zakazem składowania.

Pomysł realizacji tego projektu narodził się w 2011 r. Komisja Europejska narzuciła wtedy krajom członkowskim obowiązek ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, w tym osadów ściekowych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Badania naukowe potwierdziły, że są to wartościowe odpady, charakteryzujące się właściwościami paliwowymi. Niedostosowanie naszego prawa do wymagań UE może skutkować nałożeniem kar pieniężnych. Istnieje więc konieczność budowy nowych i modernizacja starych instalacji, redukujących negatywny wpływ odpadów na środowisko.

Czym jest LIFEcogeneration.pl? Instalacja powstaje w Świętochłowicach blisko zrewitalizowanych dwóch wież byłej kopalni Polska. Projekt dotyczy innego rodzaju technologii niż powszechnie znane spalarnie odpadów. Jest oparty na wykorzystaniu gazów uzyskanych z odpadów i osadów ściekowych. Dzięki zastosowaniu procesu kogeneracji możliwa jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Lifecogeneration.pl to polska technologia, alternatywa dla rozwiązań zagranicznych i realna szansa eksportu tej myśli w ciągu następnych lat. W budowanej instalacji osiągnięte zostaną następujące parametry: moc w paliwie 1,3 MW, moc elektryczna brutto w układzie kogeneracyjnym 300 W, moc cieplna w układzie kogeneracyjnym 400 kW, wydajność 300 kg/h. W 2013 r. inwestycja otrzymała dotację z programu LIFE+ roku oraz NFOŚiGW w Warszawie na łącznym poziomie dofinansowania ponad 93%. Firma Investeko S.A. w ramach tego projektu podjęła się również budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Investeko S.A., beneficjent koordynujący i główny organizator zadania, istnieje na rynku od 1999 r. W 2014 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie www.lifecogeneration.pl.

Spotkanie na temat energii z najbardziej toksycznych odpadów śląskich wzbudziło duże zainteresowanie samorządowców.

dofinansowano

Nowe samochody dla strażaków

W tym roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego może liczyć na 4,5 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Rada Nadzorcza WFOŚiGW podjęła w marcu decyzję o udzieleniu promesy dofinansowania na kupno m.in. 15 wozów ratowniczo-gaśniczych do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych i drogowych, pożarów lasów i innych zagrożeń środowiska. Planowane koszty całkowite tego zadania wyniosą 13,5 mln zł, a pieniądze z Funduszu mają stanowić ok. 33% tej kwoty. Kolejny rok z rzędu WFOŚiGW przeznacza tak duże środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. W latach 2011-2015 dofinansowanie wyniosło prawie 17 mln zł, co pozwoliło na zakup 91 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Fundusz wspiera także Państwową Straż Pożarną. W ub.r. w pszczyńskim parku odbyła się uroczystość przekazania 15 wozów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu ratowniczego wartości ponad 10 mln zł dla komend PSP z woj. śląskiego. Na tę kwotę złożyły się samorządy gminne i powiatowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, PSP i fundusze Unii Europejskiej. 26 stycznia Komenda Wojewódzka PSP otrzymała kolejnych 18 jednostek sprzętu specjalnego i samochodów o wartości ponad 10,5 mln zł.

W ciągu 20 lat Fundusz w Katowicach na zakup sprzętu dla zawodowej straży pożarnej przekazał już ponad 98 mln złotych.

DUŻY PROBLEM NISKIEJ EMISJI

Marszałek województwa śląskiego WOJCIECH SAŁUGA zapowiedział powołanie zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń do uchwały antysmogowej dla regionu.

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej i najbardziej liberalne zasady informowania o tym zagrożeniu. O potrzebie dyskusji, edukacji i walki z tym problemem rozmawiali uczestnicy debaty „Smog w województwie śląskim – jak uchronić mieszkańców przed tym zjawiskiem?” W spotkaniu, które odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, uczestniczyli eksperci z zakresu zanieczyszczenia powietrza, ekologii i zmian klimatycznych, a także lekarze, samorządowcy i aktywiści.

– Postanowiłem powołać zespół, który przygotuje założenia do uchwały antysmogowej, ale też pojedzie do gmin i będzie prowadził akcję edukacyjną. Najwyższy czas przekonać wszystkich – samorządy i mieszkańców do walki o zdrowie nasze i kolejnych pokoleń. Dzisiaj wszyscy mówią o problemie niskiej emisji, o smogu, ale trzeba zacząć działać od podstaw, bo efekty tej pracy nie przyjdą z dnia na dzień, a skutki przekładają się na długość i jakość życia – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Pierwszym etapem prac w tym zakresie było przesłanie do 167 gmin z regionu ankiety, której celem było określenie świadomości na ten temat i zapytanie władz gmin, czy dysponują one planami, programami walki z niską emisją. Póki co informację zwrotną w tej sprawie odesłało 87% z nich i zdecydowana większość deklaruje wsparcie w walce z tym problemem.

W trakcie debaty poruszono tematy dotyczące m.in. skutków zanieczyszczenia powietrza wpływających na zdrowie i życie ludzi, technik efektywnego i nieuciążliwego dla środowiska palenia węglem w domowych kotłach i programów wsparcia walki z niską emisją. Zdaniem ekspertów rozwiązaniem nie jest wyłącznie zakaz opalania węglem, ale przestrzeganie norm jakości węgla i standardów emisyjnych kotłów.

– Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji i staramy się z nim walczyć, ale potrzeba systemowych rozwiązań, bo najbardziej cierpią z tego powodu mieszkańcy regionu. W ciągu ostatnich pięciu lat 1,5 mld zł zostało na ten obszar przeznaczonych z czego 480 mln na walkę z niską emisją. To potężne środki, ale brakowało koordynacji działań. Dysponujemy nie tylko funduszami, ale też innymi instrumentami wsparcia np. systemem doradztwa dla gmin – przekonywał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ANDRZEJ PILOT.

Skażone powietrze to jeden z najgroźniejszych problemów współczesnego świata. Co roku z tego powodu umiera przedwcześnie ok. 430 tysięcy Europejczyków. Smog jest przyczyną wielu przewlekłych chorób, ataków serca, nowotworów, zawałów i udarów. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej, ale najbardziej liberalne zasady, co do informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu. Alarm smogowy ogłaszany jest dopiero wtedy, gdy stężenie pyłów przekroczy poziom, który w większości krajów europejskich jest praktycznie nieosiągalny. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w najbliższych latach negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza odczują w szczególności mieszkańcy województw małopolskiego i śląskiego (Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice). Smog obecnie jest przyczyną śmierci ok. 40 tysięcy Polaków rocznie, a liczba ta w przypadku braku działań będzie tylko rosła.

Źródło: www.slaskie.pl

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress