MAMY UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ!

Rok temu w Euro-Centrum w Katowicach marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa, i prezes ‎Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Pilot, zapowiedzieli powołanie zespołu, który przygotuje uchwałę antysmogową dla regionu. Po ciężkiej zimie, w czasie której smog szczególnie dał się we znaki mieszkańcom Śląska, uchwała antysmogowa stała się faktem. Pracowali nad nią eksperci z zakresu zanieczyszczenia powietrza, ekologii i zmian klimatycznych, a także lekarze, samorządowcy i aktywiści.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat walczy z niską emisją (wydatki w ciągu ostatnich 5 lat na ten cel wyniosły ponad pół miliarda zł), lecz wciąż brakowało systemowych rozwiązań. Skażone powietrze to jeden z najgroźniejszych problemów naszego regionu. Nic dziwnego, że 7 kwietnia 2017 Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia w regionie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, członek zespołu ekspertów, stwierdził: – Nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby w ekologię nie inwestować. Tylko w Rybniku w tym roku mieliśmy aż 38 dni z alarmem smogowym, czym przekroczyliśmy roczne limity. A 10 i 11 stycznia norma u nas przekroczona została o 1500%. Musimy zacząć wspólnie działać i dziś robimy w tym kierunku pierwszy krok.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 w całym województwie śląskim. Zgodnie z nimi, od tego czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl

Na zdjęciach: Marszałek Wojciech Saługa prezentuje broszurę „Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć”. Można ją pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Obradom Sejmiku uważnie przysłuchiwali się młodzi ekolodzy. Prezes Funduszu, Andrzej Pilot, wielokrotnie opowiadał się za koordynacją działań o walce o czyste powietrze

Nowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zlikwiduj stary piec lub kocioł, otrzymasz dotację na nowy – tak w skrócie można określić założenia programu SMOG STOP, zaproponowanego mieszkańcom regionu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To kontynuacja akcji dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców woj. śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W 2016 na program pilotażowy Fundusz przeznaczył 4,2 mln zł – dwa razy więcej niż planował. W efekcie zniknęło 750 starych, nieefektywnych kotłów, które zastąpione zostały ekologicznymi.

W tym roku o udzielenie dotacji mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warunkiem jest wymiana źródła ciepła, tzn. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym, i zabudowa nowego. Wystarczy do 15 maja zrobić zdjęcie starego kotła lub pieca, dostarczyć dokument zezłomowania (w przypadku rozbiórki pieców pieców kaflowych i trzonów kuchennych – protokół wykonania prac) lub zdjęcie domu, w którym planowana jest termoizolacja.

Wnioski przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 (można je wysłać pocztą). Przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Funduszu uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny.

Szczegóły i komplet formularzy na stronie www.wfosigw.katowice.pl

ULKA bada powietrze

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się 31 marca inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA), połączona z prezentacją pionierskiego, pierwszego w Polsce balonu badawczego. Wzięli w niej udział prof. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego, dr Mariola Jabłońska – kierownik projektu ULKA, Witold Filus – kapitan kierujący balonem i Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW w Katowicach. Balon (wykonany w Wielkiej Brytanii o pojemności czaszy 3,4 tys. m sześc.) udanie przeszedł loty testowe i zaczął wykonywać z powietrza pierwsze pomiary. Laboratorium przygotowali naukowcy i studenci Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Dzięki nim możliwe będzie kształcenie w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Badania dotyczyć będą składników gazowych i aerozoli powietrza, czyli próbek pobieranych z pomocą specjalnych filtrów na różnych wysokościach (do pułapu 4 km). Projekt naukowy otrzymał wsparcie Funduszu w wysokości 300 tys. zł.

Od początku istnienia WFOŚiGW uniwersytet w Katowicach otrzymał na rozwój bazy dydaktyczno-naukowej i zakupy sprzętu blisko 7 mln zł.

Na zdjęciach: Balon badawczy z oznaczeniami Uniwersytetu i Funduszu. Inauguracja kolejnego projektu ekologicznego wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów.

Nowe samochody strażackie

W tym roku o 31 nowych pojazdów bojowych powiększy się flotylla ratowniczo-gaśnicza Ochotniczych Straży Pożarnych w woj. śląskim. Oprócz samochodów ratowniczo-gaśniczych strażacy będą mogli dokupić sprzęt techniczny i ubrania specjalne, co pozwoli im na efektywniejsze zwalczanie zagrożeń środowiskowych.

Inwestycje w wozy i sprzęt będą możliwe dzięki dotacji w wysokości 4,5 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota ta stanowi 25% ogólnych kosztów zakupu. Pozostałe 75% pochodzić ma z budżetów własnych jednostek OSP, wsparcia samorządów i dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Jednym z warunków otrzymania sprzętu było uczestnictwo OSP w ostatnich latach w akcjach powodziowych, gaszeniu pożarów lasów, traw, usuwaniu skutków katastrof drogowych, budowlanych lub innych zagrożeń środowiska.

Zasadność zakupu samochodów bojowych i wyposażenia potwierdził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Zagrajmy w zielone Lady’s Club nr 2 (47) 2017

 

 

Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress