DOPŁATY DO WAPNOWANIA

W Polsce ponad połowa ziem użytkowanych rolniczo ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny, dlatego dla odkwaszenia gleb i poprawy ich właściwości przeprowadza się zabiegi wapnowania. Ułatwiają one roślinom pobieranie fosforu, wpływającego na odpowiedni wzrost. Efektem wapnowania jest też zmniejszenie przyswajania przez rośliny jonów kadmu, niklu i cynku, co umożliwia przywrócenie wartości użytkowej glebom skażonym tymi metalami. Podniesienie pH gleb prowadzi również do zwiększenia liczby mikroorganizmów.

Dzięki dotacjom do wapnowania uda się w kraju poprawić poziom pH gleb na powierzchni ponad 250 tys. hektarów.

W lipcu 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. O dotacje na zakup wapna nawozowego i środka wapnującego (zgodnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie nawozów) mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z województwa śląskiego o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 hektarów. Kwalifikowane są wyłącznie koszty zakupu wapna, a nie transportu i rozsiewania. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać do 31 grudnia 2019 w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przy ul. Sowińskiego 26 w Gliwicach.

W skali kraju resort środowiska przeznaczył na realizację programu wapnowania 300 mln zł do 2023 r. Zależnie od potrzeb możliwa będzie korekta tej kwoty.

Porozumienie dla naszego regionu pomiędzy Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie a WFOŚiGW w Katowicach podpisali dyrektor stacji, prof. Wojciech Lipiński, i prezes funduszu Tomasz Bednarek. Obecni byli szefowie resortów rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i środowiska Henryk Kowalczyk.

Jakie warunki należy spełnić:

  • zbadać glebę w zakresie pH, fosforu, potasu i magnezu oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania
  • dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb, dla których pH będzie niższe lub równe 5,5
  • dofinansowanie działań regeneracyjnych będzie udzielane nie częściej niż raz na cztery lata

Dodatkowe informacje:

HYBRYDY DLA ŚLĄSKIEJ POLICJI

Zmieniamy wizerunek, zmieniamy flotę, zależy nam na ochronie środowiska – stwierdził nadinsp. Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki policji w Katowicach.

W czerwcu 2019 odbyła się uroczystość przekazania śląskiej policji 54 radiowozów hybrydowych. Nowe Toyoty Corolle zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dofinansowania wyniosła 1,7 mln zł. Dla skuteczności policji ważne są szybkie i sprawne samochody, dlatego WFOŚiGW pomaga kupować radiowozy przyjazne dla natury. Dzięki dotacji funkcjonariusze dostali hybrydy, które zmniejszają zatrucie powietrza. Zakup ekologicznych radiowozów sfinansowano z budżetów policji i samorządów oraz – kolejny raz – z dotacji funduszu (w 2018 zakupiono 43 hybrydowe radiowozy, w 2017 – 34).

Toyoty Corolle mają bogate wyposażenie, m.in. automatyczne skrzynie biegów, klimatyzację i kamery cofania, a pod maską silniki 1,8. Każdy z samochodów wart jest ponad 102 tys. zł, łączna moc układu hybrydowego wynosi 122 KM. Nowoczesne pojazdy trafiły do Będzina, Bielska-Białej, Bytomia, Chorzowa, Cieszyna, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Piekar Śląskich, Pszczyny, Raciborza, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich Gór, Tychów, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia i Żywca. Przedstawiciele komend miejskich i powiatowych odebrali także zakupione w 2018 roku KIA Stingery, w których zamontowano nowoczesne wideorejestratory i tablice świetlne. Ten zakup sfinansował Urząd Marszałkowski.

Flota policji w naszym regionie zwiększyła się o 54 Toyoty Corolle z napędem hybrydowym. Uroczyste wręczenie dokumentów i kluczyków do nowych radiowozów odbyło się przed katowicką KWP przy ulicy Lompy. Jeden z radiowozów osobiście sprawdził Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
ZDJĘCIA WFOŚiGW KATOWICE

USUWANIE AZBESTU

Azbest jest pospolitym minerałem krzemianowym, tworzącym włókna. W Polsce jeszcze w latach 80. przerabiano w budownictwie i przemyśle szklarskim ok. 100 tys. ton azbestu rocznie. Skutki odczuwamy do dzisiaj. Okazało się, że jest on niezwykle niebezpieczny dla zdrowia. Włókna są kancerogenne, przyczyniają się do powstawania raka płuc. W województwie śląskim do usunięcia mamy jeszcze prawie 1 mln ton produktów z azbestem.

Od 1997 roku obowiązuje w Polsce restrykcyjna ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Na usuwanie materiałów z azbestem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże regionom 48 mln zł. Prezesi 15 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1 lipca w Ministerstwie Środowiska podpisali umowy o udostępnianie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Jest to program priorytetowy. Działania w tym zakresie realizowane będą do 2032 r. Środki udostępnione funduszom na dotacje są nieodpłatne i bezzwrotne. Beneficjenci mogą do 100% finansować koszty kwalifikowane demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest.

Po podpisania umów w sprawie usuwania azbestu odbyło się robocze spotkanie ministra z prezesami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. FOT. NFOŚiGW

TOKSYCZNY CHWAST

Decyzją zarządu WFOŚiGW w Katowicach gmina Łodygowice na Żywiecczyźnie otrzymała dofinansowanie do 60 tys. zł na usuwanie roślin inwazyjnych, zagrażających zdrowiu mieszkańców i zwierząt. Łodygowice od dawna mają problem z barszczem Sosnowskiego, groźnym, toksycznym chwastem, który przywędrował do nas z dawnego Związku Radzieckiego. Powierzchnia, którą ten gatunek kolonizuje, stale wzrasta. Gmina zdecydowała się trwale usunąć wszystkie stanowiska barszczu. Przeprowadziła już inwentaryzację stanowisk i opracowała 3-letni program usuwania rośliny ze swego terenu.

Fundusz w ramach programu Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu stworzył samorządom z województwa śląskiego możliwość pozyskiwania środków na usuwanie obcych gatunków.W

Wniosek i regulamin na stronie:

www.wfosigw.katowice.pl/op/2369-op-4-2.html

Najgroźniejszy w barszczu Sosnowskiego jest sok, zawierający związki kumarynowe, które w kontakcie ze skórą powodują bolesne oparzenia (II i III stopnia) i blizny.
FOT. BARSZCZSOSNOWSKIEGO.COM
Zagrajmy w zielone – magazyn Lady’s Club nr 4 (61) 2019

SKOCZÓW: CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY WYBÓR

Do końca lipca już 16 gmin województwa śląskiego podpisało porozumienia (deklaracje są dobrowolne) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współpracy w obsłudze programu CZYSTE POWIETRZE.

Zmiany doprecyzowujące zapisy priorytetowego programu rządowego CZYSTE POWIETRZE, a także dotyczące procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków, weszły w życie w poniedziałek 29 lipca 2019. Według resortu środowiska, ułatwi to wnioskodawcom korzystanie z programu i usprawni proces jego wdrażania.

W środę 31 lipca takie porozumienie z Funduszem podpisał samorząd Skoczowa (Śląsk Cieszyński). W imieniu Funduszu w sali sesyjnej Ratusza podpis złożył prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach TOMASZ BEDNAREK, w imieniu Miasta Skoczowa burmistrz MIROSŁAW SITKO. Odbyła się także konferencja prasowa dotycząca zasad wspólnej realizacji programu CZYSTE POWIETRZE w tej gminie, obsługi wnioskodawców, składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Uczestniczyli w niej również JAN KAWULOK, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW, i PRZEMYSŁAW DRABEK, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach.

Miasto jeszcze w sierpniu otworzy w urzędzie przy skoczowskim Rynku punkt przyjmowania wniosków, w którym będzie zatrudnionych 3 pracowników samorządowych, przeszkolonych w zasadach programu CZYSTE POWIETRZE przez katowicki Fundusz.

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Fakt umożliwienia zainteresowanym składania i ewentualnego poprawiania wniosków bezpośrednio w gminach to duże udogodnienie. Do tej pory beneficjenci mogli je składać jedynie w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach oraz w oddziałach Funduszu w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Jak powiedział prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach TOMASZ BEDNAREK, podzielenie się częścią kompetencji z samorządami niewątpliwie przyspieszy działania związane z walką z niską emisją, która jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w kraju, zwłaszcza w naszym regionie. To właśnie w województwie śląskim mieszkańcy złożyli do tej pory około 9.000 wniosków, najwięcej w kraju, z czego połowę Fundusz zdążył już rozpoznać. Modyfikacja programu CZYSTE POWIETRZE w części dotyczącej przyjmowania wniosków i wystawiania rekomendacji przez gminy pozwoli znacznie przyspieszyć wymianę pieców i kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze.

W Skoczowie, jak poinformował burmistrz MIROSŁAW SITKO, w ciągu ostatnich 5 lat wydano około 2 mln zł na nowe kotły w blisko 150 nieruchomościach, ale to wciąż za mało i problem zatrutego powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, wciąż występuje. Dlatego możliwość bezpośredniego przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu CZYSTE POWIETRZE przyjęta została przez mieszkańców Skoczowa z dużym zadowoleniem. Każda gmina w regionie powinna skorzystać z tej szansy.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane były i rozpatrywane wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecne zmiany umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania programu, skracają zainteresowanym dostęp do środków. Uprości się również proces wypełniania wniosków. W obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji i oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie WFOŚiGW. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji. Został także wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30 czerwca 2029 r.

W środę 31 lipca 2019 r. porozumienie z Funduszem podpisał samorząd Skoczowa (Śląsk Cieszyński). W imieniu Funduszu w sali sesyjnej Ratusza podpis złożył prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach TOMASZ BEDNAREK, w imieniu Miasta Skoczowa burmistrz MIROSŁAW SITKO. Odbyła się także konferencja prasowa dotycząca zasad wspólnej realizacji programu CZYSTE POWIETRZE w tej gminie, obsługi wnioskodawców, składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.
Uczestniczyli w niej również JAN KAWULOK, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW, i PRZEMYSŁAW DRABEK, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach.
ZDJĘCIA: MAGAZYN LADY’S CLUB
Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress