ROZDANO ZIELONE CZEKI 2019

Pamiątkowe zdjęcie laureatów i organizatorów gali Zielone Czeki 2019 w Katowicach.

Po raz 26. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej w województwie śląskim. Gala wręczenia Zielonych Czeków 2019 odbyła się pod koniec kwietnia w kinoteatrze Rialto. Kwota przyznanych dotąd nagród wyniosła już ponad 2,5 mln złotych! Wśród laureatów znajdują się naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy – pasjonaci ochrony środowiska.

Ceremonia wręczenia nagród zgromadziła wielu entuzjastów ochrony walorów rodzimej przyrody.
ZDJĘCIA WFOŚiGW KATOWICE

LAUREACI

Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody
JUSTYNA GRZESZCZYK za wydarzenia ekologiczne, m.in. Piknik Leśny Cietrzewisko w Koszęcinie, akcję 1000 drzew na minutę i inicjatywę Młodzi Obserwatorzy Przyrody.

Edukacja ekologiczna
JÓZEF RZEPKA za liczne działania edukacyjne i proekologiczne w Kaletach, m.in. wytyczenie pierwszej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Do Bobrów.

KATARZYNA MAJZEL-POŚPIECH za działania edukacyjne w Katowicach, m.in. animacje, filmy i warsztaty Co należy wiedzieć o klimacie, Woda to życie, Oszczędzam wodę, Wodna mapa Katowic, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii.

Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
MAŁGORZATA DYL za organizację integracyjnych warsztatów edukacyjnych i zajęć hortiterapii dla dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Zabrzu.

Publicystyka ekologiczna
KRZYSZTOF BELIK za publicystykę dotyczącą awifauny Śląska, m.in. Ptaki nadleśnictwa Brynek, Ptaki Nadleśnictwa Świerklaniec, Ptaki lasów lublinieckich, Sóweczka lasów lublinieckich.

Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
HENRYK JAN DOMINIAK za Zieloną mapę Tychów, ekologiczne dzieło artystyczno-edukacyjne, składające się z 670 zminiaturyzowanych roślin, oddających charakter obiektów architektury.

Nagroda specjalna
AGNIESZKA ŁYCZKO i SŁAWOMIR ŁYCZKO za prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Mysikrólik Na Pomoc Dzikim Zwierzętom w Bielsku-Białej.

Dyplomy uznania Funduszu

MONIKA PASTERAK, pracownik Nadleśnictwa Świerklaniec, za realizację programu Rok w lesie dla przedszkolaków i uczniów; BEATA URYCH z Głównego Instytutu Górnictwa za udział w realizacji europejskich projektów badawczych MOLOC i AWAIR; JOANNA MAY, JOANNA CIEPLIŃSKA-LIS i MILENA IŻYKOWSKA, nauczyciele z Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu, za działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, wykraczające poza podstawę programową; EWELINA SYGULSKA z czasopisma Ekologia za popularyzację ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju; PIOTR KOCOT za propagowanie wzorowych postaw proekologicznych i utrzymanie czystości terenów leśnych; MAŁGORZATA DAWID-CHRZĘSTEK, MARIA SIĄKAŁA i MAURYCY HANKIEWICZ, pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, za działania na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.

43 NOWE WOZY STRAŻACKIE

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim trafią 43 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości 30 mln 760 tys. złotych.

Zakup sfinansują po części samorządy, przy wsparciu w wysokości 15 mln 550 tys. zł udzielonym przez resort spraw wewnętrznych, Komendę Główną PSP, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W maju z okazji Dnia Strażaka w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim promesy na dofinansowanie zakupu wozów pożarniczych otrzymali prezesi 43 OSP. Nowe wozy trafią do powiatów: będzińskiego, bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego, żywieckiego, a także do Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Raciborza i Siemianowic Śląskich. 36 jednostek otrzyma średnie pojazdy za 760 tys. zł, 6 – pojazdy lekkie za 400 tys. zł, natomiast OSP w Bieruniu Nowym zostanie wyposażona w wóz ciężki za 1 mln zł.

Promesy na wozy bojowe wręczył śląskim strażakom sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. W regionie funkcjonuje 945 jednostek, w tym 379 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
ZDJĘCIA: KATOWICE.UW.GOV.PL


LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI

Ochrona środowiska, czystego powietrza, to priorytety województwa śląskiego – powiedział marszałek Jakub Chełstowski, otwierając 29 kwietnia konferencję dla samorządowców regionu, poświęconą kompleksowej likwidacji niskiej emisji.

W trakcie spotkania poinformowano o nowych możliwościach uzyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 3 konkursy na projekty antysmogowe. Dofinansowanie można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na przedsięwzięcia przyczyniające się do kompleksowej likwidacji niskiej emisji. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania w tych 3 konkursach wynosi 270 mln zł! Do 27 maja samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i spółki ciepłownicze mogły składać wnioski na dofinansowanie głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę źródeł ciepła wysokiej sprawności. – Dzięki działaniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska rozszerzyliśmy katalog beneficjentów programu POIŚ 2014-2020 o jednostki samorządu terytorialnego, które pierwszy raz mogły uzyskać dofinansowanie na działania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Do tej pory samorządy były pozbawione takiej możliwości wsparcia – powiedział Tomasz Bednarek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Marszałek Jakub Chełstowski (zdjęcie u góry) uważa ochronę powietrza za priorytet województwa śląskiego. – Poszerzył się katalog beneficjentów POIŚ – powiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW. Do niedawna ministra, a obecnie europosła Grzegorza Tobiszowskiego (zdjęcie u dołu) cieszą nowe instalacje solarne w gospodarstwach domowych.
ZDJĘCIA WFOŚiGW KATOWICE

POIŚ to niejedyny instrument w walce z niska emisją. Od września 2018 Fundusz realizuje program Czyste Powietrze. Dzięki niemu osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu, którzy złożyli już ponad 6000 wniosków na kwotę przekraczającą 100 mln zł. A niedługo pojawi się kolejny instrument w walce o czyste powietrze. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 29 kwietnia odbyła się konferencja dotycząca programu Energia Plus. Ekopożyczki to kolejna propozycja zwiększająca ilość gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej. To kierunek wspierany przez nasz resort w dokumencie strategicznym Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 – stwierdził Grzegorz Tobiszowski, do niedawna sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, a obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego.


DZIECI ZMIENIAJĄ (ekologicznie) DOROSŁYCHPisane na specjalnym papierze z makulatury Listy dla Ziemi mają skłonić dorosłych do dbania o środowisko. To największa akcja edukacji ekologicznej w Polsce. Wspiera ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wiosną na Rynku w Bielsku-Białej rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, polegająca na pisaniu przez dzieci i młodzież listów do dorosłych, zachęcających ich do podejmowania prostych działań na rzecz środowiska, m.in. zmiany codziennych nawyków. Jej organizatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka w Bielsku-Białej, a co roku bierze w niej udział ponad 130 tys. przedszkolaków i uczniów.

My, dorośli, często jesteśmy leniwi, uważamy, że są sprawy ważniejsze od troski o środowisko. Dzieci na to lenistwo nie pozwalają. Pytają i oczekują reakcji. To sprawia, że zaczynamy zmieniać nawyki – mówi Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka.

Partnerami akcji są Żywiec Zdrój, WFOŚiGW w Katowicach, Grupa Kęty, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Zakład Gospodarki Odpadami. Firma Żywiec Zdrój podjęła zobowiązanie, że w 2020 taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek, zbierze i podda recyklingowi.

Więcej na stronach:

www.listydlaziemi.pl

www.postronienatury.pl

www.fundacjaarka.pl.

W akcji pisania Listów dla Ziemi wzięło już udział w całej Polsce ponad 1,5 mln przedszkolaków i uczniów.
FOT. FUNDACJA ARKA
Zagrajmy w zielone. Magazyn Lady’s Club nr 3 (60) 2019
Napisano w Zagrajmy w zielone

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress